دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

صفحه 7-46

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


از دام توسیدید تا سیستم کنسرت؛ تحلیلی بر اینده روابط امریکا و چین

صفحه 47-79

نوذر شفیعی


سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

صفحه 81-114

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 115-145

سروش امیری؛ غفار زارعی


اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

صفحه 147-172

علی اکبر علیخانی


ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

صفحه 173-218

سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی؛ امیربهرام عرب احمدی؛ حسین چاقمی


دادگاه اروپایی حقوق بشر و توسعه حقوق بنیادین کار

صفحه 219-250

سید بهنام مهردل؛ کارن روحانی


تاثیرقدرت نرم ایالات‌متحده آمریکا بر افزایش نفوذ این کشور در عراق

صفحه 251-283

علی امیدی؛ اسماء امامی


نقش آلمان در آیندۀ همکاری های ایران و اتحادیۀ اروپا

صفحه 285-314

حامد نیک پی؛ حسین رفیع


واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

صفحه 315-338

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری