حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

چکیده

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National and International Environmental Governance: Approaches, Conflicts, and Strategies

نویسندگان [English]

  • رضا سیمبر 1
  • Azita Maleki 2

1 Political Sciences, Guilan University, Rasht, Iran

2 .

چکیده [English]

.
Today, the issue of the environment is one of the most important concerns in human society, which is raised at various local, national, regional and international levels. However, in addition to the levels of discussion, the issue of the environment in various political, economic, social, scientific, technological and legal dimensions, etc., each brings its own issues, limitations, challenges and opportunities. Certainly, the issue of governance is one of the key issues, which at the national level depends on major decisions of the governments. Governments that generally do not see the issue of the environment very much in the context of comprehensive security and are not willing to provide a strong program and a good budget for it. At the national level, strict adherence to environmental standards is often seen as an obstacle to economic development and industrial growth, while the implementation of environmental projects is costly and governments are reluctant to spend and love. Spend on issues that appeal to voters and raise their levels of satisfaction. Therefore, the issue of improving environmental conditions is highly dependent on the level of conventional social consciousness, which today, fortunately, given the growth of social networks, this is in a good and favorable position. Citizens at the local level are particularly aware of the effects of environmental degradation, as they are directly exposed to it. The idea of ​​this article is that environmental protection is a global issue, and global and national governance have a very close relationship in this regard. Here, in the Green Theory Paradigm, as a critical theory, an attempt is made to discuss and explore environmental issues at both national levels with an emphasis on the case study of Iran and the international level. The findings of the paper show that Iranian governance is far from achieving the desired standards, and at the international level, despite good efforts, there is still a way to achieve effective agreements and the realization of a proper legal regime for managing environmental challenges. There are many challenges and obstacles, the most important of which is the Westphalian system based on sovereignty and conflicting national interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National and International Governance
  • Environment
  • Environmental Law
  • Green Theory
  • National Interests and Governance