دوره و شماره: دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی - شماره پیاپی 35، اسفند 1398، صفحه 7-291 

مقاله پژوهشی

نقش تغییرِ درک راهبردی آمریکا در رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‎ ای ایران

صفحه 7-28

ابوذر گوهری مقدم؛ مصطفی محمدی رمضانی


نقش چابهار در همگرائی منطقه ای : مطالعه موردی جاده کتان

صفحه 29-50

مجیدرضا مؤمنی؛ مرضیه چهارمحالی اصفهانی


ارزیابی حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم: با تاکید بر موضوعات منطقه ای

صفحه 51-82

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


آزمون کارآمدی رویکرد اعتدالی در سیاست خارجی ایران و راهبردهای منطقه‌ای دولت دوازدهم

صفحه 83-114

ضیاءالدین صبوری


توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

صفحه 115-144

علی آدمی؛ سیدامیرسینا نورانی


حمایت از داعش و موازنه در برابر ایران (2018-2014)

صفحه 145-172

نیلوفر اردم؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ مهناز گودرزی


روابط عمان با ایران در دوره سلطان هیثم بن طارق

صفحه 173-204

علیرضا کوهکن


تحولات قدرت جهانی، , هند و رویکرد آن به غرب آسیا

صفحه 205-222

آناهیتا معتضد راد


تروریسم بومی در اروپا

صفحه 223-250

محمد جمشیدی؛ هدیه رهبری


جایگاه پدافند غیر عامل در تامین امنیت بین الملل

صفحه 251-264

عبدالمطلب عبدالله؛ نرگس جدیدی


بررسی مسؤلیت ایالات متحده آمریکا ناشی از تحریم های اقتصادی ایران

صفحه 285-265

مجید صفوی


ارزش های هنجار ساز اسلام سیاسی و چالش تکوین هنجاری نظام وستفالیایی در آسیای جنوب غربی

صفحه 313-287

سجاد بهرامی مقدم