تحولات قدرت جهانی، , هند و رویکرد آن به غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

همزمان با تغییر روابط قدرت در سطح جهان، می توان ظهور یک معماری منطقه ای جدید در غرب آسیا را نیز مشاهده کرد. عزم هند برای تبدیل شدن به یک قدرت پیشرو در سطح جهانی سبب شده تا با اتخاذ دیپلماسی فعال و استراتژی مبتنی بر تعامل کل نگر و همه جانبه و تعامل با قدرتهایی همچون ایالات متحده در سطح جهانی و خاور میانه به ویژه غرب آسیا در سطح منطقه ای، از یکسو به تقویت روابط اقتصادی و از سوی دیگر به نهادینه کردن همکاری های امنیتی به ویژه امنیت انرژی در طولانی مدت با کشورهای عربی خلیج فارس ، ایران و اسرائیل بر اساس "سیاست نگرش به غرب" پس از انتخاب نارندرا مودی برای دور دوم نخست وزیری نماید. چارچوب نظری اتخاذ شده در تبیین رابطه و رویکرد هند نسبت به غرب آسیا بر اساس نظریه نئو رئالیسم که معتقد بر اهمیت ساختار نظام بین الملل و نقش آن به عنوان پیش تعیین کننده رفتار کشورهاست قرار دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه این پرسش را مطرح می کند که "پیامدهای پیروزی مودی در تعامل هند با غرب آسیا به ویژه ایران چگونه خواهد بود"؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله بر این فرض است که رویکرد هند در قبال غرب آسیا مشخصاً تحت تأثیر سیاستهای خاورمیانه ای ایالات متحده قرار دارد و همین امرتعامل هند با ایران را با دشواری مواجه خواهد نمود. یافته های مقاله نیز مبین تأیید فرضیه مطروحه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global Power Transition & India and its Approach towards West Asia

نویسنده [English]

  • آناهیتا معتضد راد

چکیده [English]

Strategically, West Asia is a momentous region which has always been affected by changes at three national, regional and international levels. As global power relations are changing, there is also the emergence of a new regional architecture in West Asia that can bring widespread considerations for trans-regional countries, including India. India's determination to become a pioneer global power has led to the adoption of active diplomacy and a holistic strategy and comprehensive engagement with powers such as the United States and West Asia. Thus, the article is to study parameters and considerations that India has in its foreign relations with the West Asian countries focusing on the Arab Gulf states, Israel and Iran based on the "LookWest Policy" after Narendra Modi's election for the second term. Through adopting descriptive-analytic approach & utilizing primary & secondary sources the paper is to answer the question that, " What would be the consequences and implications of Modi's victory for India's foreign policy towards West Asia, especially for Iran"? Answering the question, the paper assumes that India's approach to West Asia is clearly influenced by US Middle East policies, and this will make it difficult for India to engage effectively with Iran.
Theoretically, the paper has adopted neo-realism theory in order to reach a profound perception of India's relation with West Asia according to this pre- assumption which believes in the importance of the international system structure and its role as a pre-determinant factor of the behavior of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Look West Policy
  • Holistic Strategy
  • Autonomy Strategy
  • Indian Foreign Policy
  • West Asia