حمایت از داعش و موازنه در برابر ایران (2018-2014)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

منطقه خاورمیانه طی دو دهه اخیر با تحولات و چالش‌های عمده‌ای مواجه بوده است. یکی از این تحولات افزایش قدرت منطقه‌ای و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک ایران در بین کشورهای منطقه به ویژه از سال 2005 تاکنون است. در مقابل تشکیل و قدرت‌گیری گروه‌های تروریستی تکفیری که داعش به عنوان مهم‌ترین آنها محسوب می‌شود نیز از چالش‌های عمده این منطقه است. هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی ایجاد توازن از سوی کشورهای منطقه‌ای به وسیله حمایت از داعش در برابر افزایش قدرت منطقه‌ای ایران است. بر این اساس این پژوهش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و با بکارگیری نظریه نوواقع‌گرایی تهاجمی این سوال اصلی را مطرح نموده است که مهم‌ترین رویکرد بازیگران منطقه‌ای عربستان، ترکیه، اسرائیل در قبال داعش چیست و چگونه می‌توان آن را تبیین نمود؟ در مقابل این فرضیه را مطرح می‌کند که از آنجا که شرایط کلی منطقه خاورمیانه در فضای موازنه قرار دارد، به نظر می‌رسد یکی از اهداف بازیگران فوق در این فضا، موازنه در مقابل ایران بوده و به داعش به عنوان ابزاری برای دستیابی به منافع خود در این چارچوب می‌نگرند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد بازیگران فوق در روند توازن منطقه‌ای به حمایت از داعش به عنوان ابزاری در جهت افزایش قدرت در ایجاد توازن در برابر ایران می‌نگرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supporting ISIS and Regional Balance against Iran’s Penetration rate

نویسندگان [English]

  • Niloofar Ardam 1
  • Seyed Javad Emamjomezadeh 2
  • Mahnaz Goudarzi 3

2 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Political Science, Islamic Azad University, Isfahan Branch, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The Middle East region has been involved in a security incident in recent years that one of the main reasons is the strengthening of ISIS terrorist group in Iraq and Syria. Between the countries of the region, Iran in the years after 2005 so far, with regard to the expansion of geopolitics has increased its penetration rate in the Middle East. Give these Conditions, some countries in the region have tried to address the major changes in the geopolitical use all foreign policy tools to balance against competitors. The main purpose of this paper is descriptive – analytical method, regional influence of Iran in the Middle East and rival’s approach to it. The main question of the paper is that what is the most important goal of the Saudi Arabia, Turkey, Israel and Persian Gulf Cooperation Council to support ISIS? and this hypothesis suggests that limitation of regional and geopolitical territory of Iran is the main purpose of these countries to support ISIS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Middle East
  • ISIS
  • Regional balance
  • Iran’s Penetration rate