ارزیابی حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم: با تاکید بر موضوعات منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه

چکیده

مقاله حاضر کنکاشی در تبیین حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی دولت دوازدهم با تاکید بر دو مطالعه موردی می باشد.  در این نوشتار در ابتدا بنیادهای بایسته دیپلماسی زیست محیطی در پاردایم سیاست خارجی به طور کلی توضیح داده می شود و اهمیت و جایگاه آن تبیین می گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حکمرانی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پرداخته می شود و با تاکید بر رویکردهای دولت دوازدهم تلاش می شود تا تصویر از کامیابی ها و ناکامی های سیاست خارجی ایران در این باره با تکیه بر بحران ریزگردها و چالش های زیست محیطی خزر توضیح داده شود.  ایده اصلی نوشتار این است که در این حیطه متاسفانه حکمرانی و دیپلماسی زیست محیطی ایران با مسایل و چالش های عدیده ای مواجه می باشد و کارنامه قدرتمندی در این زمینه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است که از ظرفیت ها و توانمندی های ایران در زمینه گسترش روابط زیست محیطی و پایداری محیط زیست به خوبی عمل نماید.  این در حالی است که در چانه زنی های مربوط در مسایل چالش بر انگیز، به ویژه با همسایگان در راستای تامین منافع ایران نیز موفقیت ها بسیار نسبی و اندک بوده اند.  به نظر می رسد که دستگاه دیپلماسی ما نقش بی بدیلی را در اقناع سازی دولت ایران در ممانعت از اجرای طرح های مخرب محیط زیست و چانه زنی های دیپلماتیک در سطح کشورهای حوضه دریای خزر و حل بحران ریزگردها دارا می باشد که لازم است هر چه سریع تر و هر چه موثر تر این نقش خود را ایفا نماید.  این اقناع سازی باید با تکیه بر مفهوم امنیت جامع صورت بپذیرد و حکمرانی ایرانی در قضیه محیط زیست به گونه ای آگاه شود و عمل کند که نشان دهد، موضوعات زیست محیطی نیز قطعه مهمی از پازل تامین امنیت می باشند.  در این دیدگاه و برنامه عمل تاکید می شود که امنیت فقط جنبه سیاسی و امنیتی ندارد و عملکرد ضعیف در خصوص بحران های زیست محیطی می تواند باعث بروز چالش های اجتماعی و سیاسی شود.  بنا بر این برای تامین امنیت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه برای حل چالش های اصلی محیط زیست در ایران یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در حکمرانی و دیپلماسی ایرانی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing Governance and Environmental Diplomacy in the Twelfth Government: Emphasizing Regional Issues

نویسندگان [English]

  • رضا سیمبر 1
  • Azita Maleki 2

1 Political Sciences, Guilan University, Rasht, Iran

2 .

چکیده [English]

The present article is an exploration of the governance and environmental diplomacy of the Twelfth Government with an emphasis on two case studies. In this paper, the basic principles of environmental diplomacy in the foreign policy paradigm are explained in general and its importance and position are explained. After that, the role of governance and diplomacy of the Islamic Republic of Iran in this regard will be discussed in particular, and with emphasis on the approaches of the twelfth government, an attempt will be made to picture the successes and failures of Iran's foreign policy in this regard. Explain the environmental challenges of the Caspian Sea. The main idea of ​​the article is that in this field, unfortunately, Iran's environmental governance and diplomacy are facing many problems and challenges, and there is no strong record in these fields, and the government has not been able to expand Iran's capacity and capabilities. Environmental relations and environmental sustainability work well. However, in the negotiations on challenging issues, especially with the neighbors, in order to secure Iran's interests, the successes have been very relative and small. It seems that our diplomatic apparatus has an irreplaceable role in persuading the Iranian government to prevent the implementation of destructive environmental plans and diplomatic bargaining at the level of the Caspian Sea basin countries and to resolve the dust crisis, which needs to be addressed as soon as possible. The more and more effective it is to play this role. This persuasion must be based on the concept of comprehensive security, and the Iranian government must be aware of and act on the issue of the environment in a way that shows that environmental issues are also an important part of the security puzzle. In this view and action plan, it is emphasized that security is not just a political and security aspect, and poor performance in the face of environmental crises can cause social and political challenges. Therefore, in order to ensure comprehensive security, a comprehensive approach to it and a prudent effort to solve the main environmental challenges in Iran is one of the most important issues in Iranian governance and diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Diplomacy
  • Regional Diplomacy
  • Crisis Crisis
  • Caspian Environmental Crisis
  • Environmental Legal Regimes
افشار، سعید. (1394). بیست مسئله محیط زیستی ایران، سایت تحلیلی خبری عصر ایران، اول آذر 1394: https://www.asriran.com/fa/news/432921/20-
امین منصور، جواد. (1390). مدیریت موافقت نامه‌های زیست محیطی بین‌المللی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
آیینی، مهدی. (1399). ارومیه کار ما بود، هامون نه، گزارشگران سبز: بیست و دوم خرداد 1399:  http://greenreporters.ir/?tag
باوند، هرمیداس داوود. (1397). چه کسی مسئول چالش‌های زیست محیطی خزر است؟ ایسنا: چهاردهم آبان ماه: https://www.isna.ir/news/97081406640
برایی، ایران. (1389). چالش‌های زیست محیطی دریای خزر و ارایه راه‌کارها، سازمان بنادر و دریا نوردی، 1389:https://www.pmo.ir/fa/article/177
برمکی، جعفر. (1388). راهنمای مذاکره در موافقت‌نامه‌های زیست محیطی، تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، وزارت امور خارجه.
تنگستانی، کوروش. (1392). «چالش‌ها و چشم‌انداز‌های دیپلماسی زیست محیطی در مهار ریزگردها با بهره‌گیری از اصول حقوق بین‌الملل محیط زیست»، همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، جزیره قشم.
جهانگرد، اسفندیار. (1395). «محیط زیست و برنامه‌های توسعه در ایران»، فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره دو، صص 142-105.
جم، فرهاد، بلیک، ژانت. (1396). «نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی: چالش‌ها و راهکارها»، فصلنامه علوم محیطی، دوره پانزدهم، شماره 1 صص 156-141.
حسینی، سید محمد. (1391). «بررسی حقوقی ریزگردهای فرامرزی با نگاهی بر وضعیت ایران»، فصلنامه علمی محیط زیست، شماره 52.
حیدرزاده، طاهر، جمالی، دکتر حمیدرضا، غلامی، محمد. (1396). «بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه ( با تأکید بر کشور عراق)»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، شماره سی و دوم، پاییز، صص 61-35.
خاوری‌نژاد، سعید. (1397). چالش‌های زیست محیطی دریای خزر: سیاست‌گزاری و اجرا، تهران: نشر مخاطب.
درویش، محمد. (1398). ناکامی دولت‌ها در محیط زیست، دنیای اقتصاد، هجدهم خرداد 1398: https://donya-e-eqtesad.com/
رتبه‌بندی کشورها در محیط زیست، رتبه سه. (1399). https://rotbe3.com/country-ranking/environment-2018/
زواری، سید عبدالمجید. (1394). «پیامدهای راهبردی ریزگردها در افق 1414»، ماهنامه آینده پژوهی، شماره بیستم، صص 14-12.
سیمبر، رضا. (1381). «بحران زیست محیطی و امنیت دریای خزر»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 40، زمستان 1381 ، صص 145-129.
سیمبر، رضا. (1383). «حقوق بشر در چارچوب محیط زیست»، ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 202-201.
سیمبر، رضا، آشوری، سعیده، خادمی شاه مختار، ماهرخ. (1392). امنیت و دیپلماسی محیط زیست، کنفراس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس.
سیمبر، رضا، ملکی، آزیتا. (1398). «حکمرانی ملی و بین‌المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض‌ها و راهکارها»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، دوره نهم، شماره 4، پیاپی 34، زمستان، 1398.
طوفان، مسعود. (1389). «چالش‌ها و چشم‌انداز همکاری‌های منطقه‌ای در مهار ریزگردها»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و چهارم، شماره چهار، صص 958-943.
طوفان، مسعود. (1394). دیپلماسی و بحران ریزگردها، خبر آنلاین، سی و یکم تیر 1394: https://www.khabaronline.ir/news/438314
طیبی، سبحان. (1395). «دیپلماسی پایدار، راهبردی مؤثر برای درک مذاکرات بین‌المللی زیست محیطی»، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره بیست و یکم، صص 89-70.
طیبی، سبحان، موسوی، سید فضل‌اله؛ پور هاشمی، سید عباس. (1397). «دیپلماسی محیط زیست، چارچوب راهبردی برای تعاملات بین‌المللی و صلح جهانی»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط  زیست.
کاویانی راد، مراد. (1393). «ریزگردها تهدید امنیت زیست محیطی»، ماهنگار راهبردی دیده‌بان امنیت ملی، شماره 35، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
گزارش ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1396). دلایل گرد و غبار در جنوب ایران،  تابناک، دهم تیرماه، https://www.tabnak.ir/fa/news/708157/
گنجعلی‌نژاد، منیژه. (1394). ریزگردها و الزامات حقوقی دولت‌ها، چاپ اول، تهران: نشر خرسندی.
لطفیان، سعیده، نصری فخر داود، صدیقه. (1397). «سیاست‌گذاری محیط زیست در ایران، چالش‌ها و راه‌حل‌ها»، فصلنامه سیاست، دوره چهل و هشتم، شماره1 صص97-21.
مرد گاف‌های بزرگ چه کسی است؟ (1398). قدس آنلاین،  بیست و هفت خرداد  http://www.qudsonline.ir/news/660186
قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (1384). https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97758
غازی، ایران، ملایی، اعظم. (1395). «ناپایداری زیست محیطی درخاورمیانه و چالش‌های سیاست‌گذاری مدیریتی و فرهنگی: مطالعه مقایسه‌ای ایران، ترکیه و عربستان»،  فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره سی و هفتم.
لوییس، گری. (2014). «چالش‌ها به و از، محیط زیست در ایران»، انجمن سلطنتی جغرافیایی، صص 20-1.
مشهدی، علی. (1395). «دولت و محیط زیست: از رویکرد‌های بدون دولت تا رویکرد‌های مشارکتی»، فصلنامه دولت پژوهی، سال دوم ، شماره 8.
میر ابراهیم، صدیق، جوهری، مهدی، کازرونی، سید مصطفی. (1397). «پدیده ریزگردها در ایران و نحوه مدیریت آن‌ها از منظر حقوق بین‌الملل»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، صص 114-88.