توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

روابط ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی یکی از پر تنش‌ترین روابط سیاسی معاصر را شکل داده است و اتخاذ و اجرای هر تصمیم درباره این روابط منوط به شناخت، توجیه و کاربست نظریه متناسب با آن است. کاربست نظریه مناسب خصوصاً درباره روابط ایران و آمریکا سبب می‌گردد تا فضای فکری تصمیم‌گیران در چارچوب مناسبی قرار گیرد و تحت این چارچوب تصمیمات مقتضی گرفته شود و نه اینکه با رؤیاپردازی و برداشت‌های نادرست تصمیمات نامتناسبی در این باب اتخاذ گردد. بر این اساس در این پژوهش بدنبال پاسخ به این سؤال هستیم که روابط سیاسی ایران و ایالات متحده در چارچوب نظریه موازنه تهدید چگونه قابل توجیه است؟ فرضیه اینکه با توجه به وجود هر چهار وجه تهدید معرفی شده توسط استفن والت -(قدرت، جغرافیا، توانایی‌های نظامی و مقاصد تهاجمی) که با وجود آن‌ها موازنه صورت می‌گیرد- در روابط ایران و آمریکا، روابط دو کشور در چارچوب این نظریه قابل توجیه است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از روش علمی-تجربی کاربست نظریه موازنه تهدید در روابط میان جمهوری‌اسلامی ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Balance of Threat in the Political Relations of the Islamic Republic of Iran and the United State

نویسندگان [English]

  • Ali Adami 1
  • Seyed Amir Sina Nourani 2

1 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Department of International Relations, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran-US relations have formed one of the most stressful contemporary political relations since the Islamic Revolution, and making, and implementation of any decision on these relations is subject to the recognition, justification, and application of the theory appropriate to it. Applying appropriate theory, especially on US-Iran relations, will give decision makers an appropriate framework of thought and make appropriate decisions under this framework, rather than misrepresentations and misinterpretations. Therefore, in this study, we seek to answer the question of how the political relations between Iran and the United States can be justified within the framework of the threat balance theory. The hypothesis that given all four aspects of the threat posed by Stephen Walt - (power, geography, military capabilities, and offensive intentions) that balance them - in Iran-US relations, the two countries' relations fall within the framework of this justified theory. The purpose of this study is to investigate the application of the theory of threat balance in the relations between the Islamic Republic of Iran using scientific-experimental method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Threat balance
  • Iran-US relations
  • offensive intentions
  • military power
  • regional power
ام. پولاک، کنت. (1388). معمای ایران، ترجمه مهرداد صمیمی، چاپ اول، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
برچیل، اسکات، لینکلیتر، اندرو. (1395). نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه سیدحسن میرفخرایی، چاپ اول، تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبایی.

(11/08/1396)، «بیانات در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان»، تاریخ استخراج: 06/08/1398، قابل مشاهده در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38083.

(23/03/1396)، «بیانات در دیدار مسئولان نظام»، تاریخ استخراج: 06/08/1398، قابل مشاهده در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824.

 (14/03/1395)، «بیانات در مراسم بیست‌ و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)»، تاریخ استخراج: 08/08/1398، قابل مشاهده در: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259.

بیل، جیمز. (1371). شیر و عقاب، ترجمه فروزنده برلیان، چاپ اول، تهران: نشر فاخته.
ثمودی‌پیله‌رود، علیرضا. (1396). سیاست اروپایی و برنامه هسته‌ای ایران، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
دهشیار، حسین. (1391). سیاست خارجی آمریکا در تئوری و عمل، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
روحانی، حسن. (1392). امنیت‌ملی و دیپلماسی هسته‌ای، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز تحقیقات استراتژیک.

(24/06/1398)، «سردار حاجی‌زاده: پهپاد آمریکایی را یک نیروی آتش‌به‌اختیار ساقط کرد/ هدف‌گیری موشک‌های سپاه به‌سمت دو پایگاه و یک شناور آمریکایی در منطقه»، تاریخ استخراج: 19/9/1398، قابل مشاهده در: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/24/2096309/.

صالحی، جواد، ایمانی، امیر. (1396). «بررسی روابط ایران و آمریکا با الگوی نظریه جیمز روزنا»، برگرفته از: جستارهایی در سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی‌ایران، مجموعه مقالات دومین همایش نظام بین‌الملل، تحولات منطقه‌ای و سیاست‌خارجی جمهوری‌اسلامی ایران، کوهکن، علیرضا، چاپ اول، نشر دانشگاه علامه‌طباطبایی، صص 140-109.
عبداله، عبدالمطلب، اسماعیلی، مصطفی. (1392). «سیاست‌ خارجی آمریکا در قبال انقلاب اسلامی ‌ایران: تداوم یا تغییر»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب‌اسلامی، سال دوم، شماره 7، صص 123-103.
عرب‌یارمحمدی، جواد. (1393). «اقتصاد تحریم ایران- نسخه اول»، برگرفته از: اقتصادسیاسی تحریم ایران تا پیش از مذاکرات موسکو در ژوئن 2012، اسکندری، ابوالقاسم و همکاران، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صص 40-13.
قنبرلو، عبداله. (1396). «ریشه‌های بازتولید مخاصمه ایران و آمریکا پس از توافق هسته‌ای»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال هشتم، شماره 2، صص 72-49.
قوام، سید عبدالعلی، ایمانی، همت. (1391). «نظریه‌ی رئالیستی اتحاد در روابط بین‌الملل»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، سال سیزدهم، شماره 30، صص 66-37.
گل‌کرمی، عابد و همکاران. (1397). «تبیین ژئوپولیتیک سیاست ‌خارجی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران با تأکید بر قابلیت‌های ژئواکونومیک»، فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هجدهم، شماره 94، صص 57-37.
مشیرزاده، حمیرا. (1395). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، چاپ یازدهم، تهران: نشر سمت.
مصلی‌نژاد، عباس. (1390). «تحلیل سیاست موازنه قدرت در رهیافت رئالیستی و نئورئالیستی»، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل، سال اول، شماره 1، صص 158-131.
موسوی‌فر، رضیه. (1389). معما ایران و آمریکا، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
یزدان‌فام، محمود. (1395). «سیاست‌ خارجی ترامپ و جمهوری ‌اسلامی ‌ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال نوزدهم، شماره 74، صص 164-139.
یزدان‌فام، محمود. (1396). «راهبرد ترامپ در مورد ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال بیستم، شماره 75، صص 184-179.
Aljazeera.com. (2019/09/07). "Iran activates advanced centrifuges in latest nuclear move". Retrieved 2019/09/29, Available at: https://www.aljazeera.com/news/2019/09/iran-activates-advanced-centrifuges-latest-nuclear-move-190907054456905.html.
Amadeo, K. (2019/06/25). "Economic Power, Who Has It, How to Get It". Retrieved 2019/08/20, Available at:  https://www.thebalance.com/the-power-of-the-u-s-economy-3306226.
Benjamin, D. and Simon, S. (2019/10/15). "America’s Great Satan". Retrieved 2019/10/25, Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2019-10-15/americas-great-satan.
Bock, A. and Henneberg, I. (2013). "Why Balancing Fails: Theoretical Reflections on Stephen M. Walt's "Balance of Threat" Theory". SSRN Electronic Journal.
Chang, E. (2019/05/16). "The Real Iran Military Threat: Close the Strait of Hormuz (Watch Oil Prices Jump)". Retrieved 2019/08/23, Available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/real-iran-military-threat-close-strait-hormuz-watch-oil-prices-jump-57862.
Chappell, B. (2019/07/01). "Iran Says Its Stockpiles Of Enriched Uranium Now Exceed Limit In Nuclear Deal". Retrieved 2019/09/05, Available at: https://www.npr.org/2019/07/01/737575973/.
COOPER, S. (2003). "STATE-CENTRIC BALANCE-OF-THREAT THEORY:" Security Studies, 13(2), pp 306-349.
DAOU, M. (2019/11/08). "Iran answers Trump’s maximum pressure with maximum resistance". Retrieved 1019/11/09, Available at: https://www.france24.com/en/20191108-iran-answers-trump-s-maximum-pressure-with-maximum-resistance.
Eqbali, A. and Engel Rasmussen, S. (2019/04/08). "Iran Labels U.S. Central Command a Terrorist Organization". Retrieved 2019/08/23, Available at: https://www.wsj.com/articles/iran-labels-u-s-central-command-a-terrorist-organization-11554750204.
Globalresearch.ca. (2015/02/20). "America Has Been at War 93% of the Time – 222 out of 239 Years – Since 1776". Retrieved 2019/09/12, Available at: https://www.globalresearch.ca/america-has-been-at-war-93-of-the-time-222-out-of-239-years-since-1776/5565946.
Gramer, R. and Johnson, K. (2019/07/08)."Unraveling of Iran Nuclear Deal Exposes Europe’s Weakness". Retrieved 2019/09/01, Available at: https://foreignpolicy.com/2019/07/08/unraveling-of-iran-nuclear-deal-exposes-europes-weakness-iran-j-c-p-o-a-uranium-enrichment-deal-breach-trump-sanctions/.
Infoplease.com. (2017/02/11). "Military Conflicts in U.S. History". Retrieved 2019/08/28, Available at: https://www.infoplease.com/us/american-wars/military-conflicts-us-history.
IISS. (November, 2019). "Chapter One: Tehran’s strategic intent". Retrieved 2019/12/04, Available at: https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/iran-dossier/iran-19-03-ch-1-tehrans-strategic-intent.
Infoplease.com, (2017/02/28). "Major Military Operations Since World War II". Retrieved 2019/09/20, Available at: https://www.infoplease.com/history/us/major-military-operations-since-world-war-ii.
Karagiannis, E. (2016/02/24). "The rise of Iran as a regional power: Shia empowerment and its limits". Retrieved 2019/10/06, Available at: https://www.nato.int/docu/review/articles/2016/02/24/the-rise-of-iran-as-a-regional-power-shia-empowerment-and-its-limits/index.html.
Karasz, P. (2019/05/25). "Iran Slams U.S. After Middle East Troop Buildup Is Announced". Retrieved 2019/09/14, Available at: https://www.nytimes.com/2019/05/25/world/middleeast/iran-us-troops-middle-east.html.
Keck, Z. (2019/11/04). "How Trump Could Strike Iran: 5 U.S. Weapons That Would Do Some Serious Damage". Retrieved 2019/12/03, Available at: https://nationalinterest.org/blog/buzz/how-trump-could-strike-iran-5-us-weapons-would-do-some-serious-damage-92736.
Kelly, M. (2019/05/08). "American Involvement in Wars from Colonial Times to the Present". Retrieved 2019/09/13, Available at: https://www.thoughtco.com/american-involvement-wars-colonial-times-present-4059761.
Macias, A. (2019/03/12). "The Pentagon is asking for a colossal $718 billion for its 2020 defense budget". Retrieved 2019/08/29, Available at: https://www.cnbc.com/2019/03/12/the-pentagon-is-asking-for-a-colossal-718-billion-for-its-2020-defense-budget.html.
OPRYSKO, C. (2019/06/13). "Trump: Time not right for diplomacy with Iran". Retrieved 2019/09/14, Available at: https://www.politico.com/story/2019/06/13/donald-trump-iran-tensions-japan-1364558.
Pillar, P. (2016). "The Role of Villain: Iran and U.S. Foreign Policy". Political Science Quarterly, 131(2), pp 365-385.
Priess, D. (1996). "Balance‐of‐threat theory and the genesis of the gulf cooperation council: An interpretative case study". Security Studies, 5(4), pp 143-171.
Raouf, H. (2019). "Iranian quest for regional hegemony: motivations, strategies and constrains". Review of Economics and Political Science, 4(3), pp 242-256.
Silver, C. (2019/06/07). "Top 20 Economies in the World". Retrieved 2019/09/10, Available at: https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/.
Simon, S. (2018). "Iran and President Trump: What Is the Endgame?". Survival. 60(4), pp 7-20.
The Guardian. (2017/08/03). "Full transcript of Trump's phone call with Australian prime minister Malcolm Turnbull". Retrieved 2019/08/28, Available at: https://www.theguardian.com/us-news/2017/aug/04/full-transcript-of-trumps-phone-call-with-australian-prime-minister-malcolm-turnbull.
The Heritage Foundation. (2019/10/30). "Middle East". Retrieved 2019/11/12, Available at: https://www.heritage.org/military-strength/assessing-the-global-operating-environment/middle-east.
The White House. (2019/04/08). "Statement from the President on the Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization". Retrieved 2019/09/19, Available at: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/.
Thiha Tun, Z. (2019/06/25). "How Petrodollars Affect The U.S. Dollar". Retrieved 2019/09/19, Available at: https://www.investopedia.com/articles/forex/072915/how-petrodollars-affect-us-dollar.asp.
Toossi, S. (2019/10/24). "Iran Is Winning the Battle for the Middle East’s Future". Foreign Policy. Retrieved 2019/11/08, Available at: https://foreignpolicy.com/2019/10/24/iran-is-winning-the-battle-for-the-middle-easts-future.
Walt, S. (1997). "The Progressive Power of Realism". American Political Science Review, 91(04), pp 931-935.
Wolfsthal, J. and Smith, J. (2018/05/21). "Pompeo’s Iran Plan Is a Pipe Dream". Retrieved 2019/09/12, Available at: https://foreignpolicy.com/2018/05/21/pompeos-iran-nuclear-plan-is-a-pip-dream-trump/.
WORLD TRADE ORGANIZATION. (2019). WORLD TRADE STATISTICAL REVIEW 2019. [S.l.]: BERNAN PRESS.
Yale Journal. (2010/07/20). "Balancing Threat: The United States and the Middle East". Retrieved 2019/08/14, Available at: http://yalejournal.org/interview_post/balancing-threat-the-united-states-and-the-middle-east