«چرخش عاطفی» در روابط بین الملل: مروری بر رابطه عقلانیت و عواطف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از مباحث دیرپا در روابط بین‌الملل کیفیت رابطه عقلانیت و عواطف بوده است. به طور سنتی، نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل عمدتاً به دنبال شناخت آداب و رفتار عقلانی و تجویز راه‌های گریز از تصمیمات احساسی و غیرعقلانی بوده‌اند. این متفکرین اغلب گمان می‌کردند که عواطف و عقلانیت مبادی متفاوتی دارند و می‌توان از پیامدهای آسیب‌زای عواطف در سیاست جهانی گریخت. مطالعات جدید در روابط بین‌الملل و سایر حوزه‌های مرتبط این مفروض را زیر سوال برده و عواطف بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی تحولات جدید و پیامدهای آن در ادبیات روابط بین‌الملل است. بنابراین، پرسش اصلی این است که طی دو دهه اخیر، چه تحولی در رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین‌الملل به وجود آمده است. در مقام پاسخ، می‌توان این فرضیه را پیش نهاد که رابطه میان عقلانیت و عواطف در روابط بین‌الملل از تباین به یگانگی مبدل گشته و از آن به عنوان چرخش عاطفی یاد می‌کنند. این فرضیه با روش فراتحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. تحلیل دیدگاه نظریه‌پردازان فعال در این حوزه نشان می‌دهد که عواطف بیش از پیش مورد توجه واقع شده و این روند به نحو روزافزونی در حال گسترش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

'emotional turn' in International Relations: a review on emotion-rationality link

نویسنده [English]

  • seyed ahmad fatemi nejad

department of political science Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The quality of the linkage between rationality and emotions has been one of lasting issues in International Relations. Many International Relations’ thinkers have been trying to understand rational conducts and behaviors and prescribe some resolutions for emotional irrational decisions. These thinkers have mostly believed that rationality and emotions root in different sources and it is possible to protect ourselves and others against damaging results of emotions in world politics. New researches in International Relations and other related disciplines have questioned the premises and locked the thinkers’ eyes on emotions increasingly. The aim of the article is to study the new development and its results for International relations literatures. So, the main question here is what change has happened in relation between emotion and rationality in International Relations. To answer the question, it is worth saying that emotion-rationality link in International Relations has shifted from contradiction to unification which is called ‘emotional turn’. The hypothesis is studied by meta-analysis method. Findings show that emotions have been paid attention increasingly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • international relations
  • theorizing
  • emotional turn
  • rationality