بررسی پارامترهای سیاسی-اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

2 استادیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشگاه صنعت نفت

چکیده

به همان اندازه که برآمدن و ظهور قدرت ها در عرصه جهانی امری طبیعی است، افول و فرود آن‌ها نیز امری طبیعی است. عوامل متعددی بسته به نوع قدرت برتری در این صعود و افول نقش دارند؛ جنگ، اقتصاد، هزینه‌های ناشی از ابرقدرت بودن، سیاست‌های جهانی، افول ایدئولوژی ها و مواردی از این دست از مهمترین دلایل این افول هستند. ایالات متحده آمریکا که دوران صعود در عرصه جهانی را از قرن نوزدهم آغاز کرده بود، پس از پایان جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان یک قدرت هژمون در عرصه بین‌الملل شناخته شد. با این وجود از همان زمان نشانه هایی مبنی بر افول این قدرت نیز قابل مشاهده بود. مطالعات نشان داده که ایالات متحده از نظر شاخص‌های سیاسی همانند دمکراسی، حقوق بشر، قدرت نرم (آموزش، تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان خارجی،کمک به کشورهای کمتر برخوردار و...)، قدرت نظامی(بودجه نظامی و هزینه‌های نظامی قدرت‌های رقیب) ، قدرت اقتصادی و سایر شاخص های برتری هژمونیک، فاصله اش با سایر رقبای جهانی در حال کاهش است. مقاله حاضر درصدد است عوامل سیاسی- اقتصادی این کشور که منجر به افول اقتصادی را بررسی نموده. سوال اصلی ما این است که عوامل موثر سیاسی- اقتصادی افول هژمون آمریکا کدامند؟ روش این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است که از منابع اسنادی و کتابخانه ای برای پاسخ به سوال اصلی بهره می برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Political-Economic Parameters of the Decline of the United States of America

نویسندگان [English]

  • Shohreh Pirani 1
  • seyyed abdollah razavi 2

1 Assistant Professor, Shahed University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Energy Economics and Management Department, Petroleum Faculty of Tehran , Petroleum University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Just as it is natural for powers to rise and fall on the world stage, so it is natural for them to decline and fall. There are several factors involved in this rise and fall, depending on the strength of the advantage; War, economics, the costs of being a superpower, global politics, the decline of ideologies, and the like are among the most important reasons for this decline. The United States, which began its rise on the world stage in the 19th century, became an international hegemonic power after the end of the Cold War and the collapse of the Soviet Union. However, from that time on, there were signs of a decline in this power. Studies have shown that the United States in terms of political indicators such as democracy, human rights, soft power (education, graduate education and the number of foreign students, assistance to less privileged countries, etc.), military power (military budget and military spending of rival powers) , Economic power and other indicators of hegemonic superiority, its distance from other global competitors is narrowing. The present article seeks to examine the political-economic factors of this country that lead to economic decline. Our main question is what are the effective political-economic factors of the decline of American hegemony? The method of this article is qualitative of descriptive-analytical type that uses documentary and library sources to answer the main question

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decline
  • America
  • Debt
  • inequality
  • Liberalism