تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روابط بین الملل گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران جنوب، تهران. ایران.

2 استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

3 استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

4 استاد و عضو هئیت علمی دانشکده ی روابط بین الملل وزارت خارجه

10.22034/irr.2022.144266

چکیده

دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی در کنار منابع غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرار دارد. این دریا دارای زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب پذیر بوده، مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها است.حوزه خزر به دلیل مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریا،غرب گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تلاش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید متاثر از تبلیغات منفی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایی اسلامی وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشور ها،به منطقه ای چالش برانگیز،حساس،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست آن است.در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسی میان کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟".تاکید اصلی این مقاله بر این است که محیط زیست دریای خزر، تابعی از اهداف و رویکرد های سیاسی کشور های ساحلی آن بوده، در شرایط هشدار قرار دارد.یافته های این متن که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه، به دلیل در هم تنیدگی مفرط اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Conflicts and Political Challenges of Coastal Countries on the Caspian Sea Environment (1991-2017).

نویسندگان [English]

  • Ardeshir POrnematnodehi 1
  • Reza Simbar 2
  • Elahe Kolaei 3
  • Seyed Mohamad Kazem Sajad Pour 4

1 PhD student in International Relations, Department of Political Science and International Relations, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran.Tehran.Iran.

2 Political Sciences, Guilan University, Rasht, Iran

4 Professor of political science, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs,

چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostrategy
  • geopolitics
  • environment
  • legal regime
  • political challenges