واکاوی رفتارهای اسرائیل در سوریه در چهارچوب فرهنگ راهبردی (2020-2013)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

10.22034/irr.2022.317447.2088

چکیده

بحران سوریه طی سال‌های 2013 تا 2020، به یکی از مهم‌ترین بحران‌های خاورمیانه تبدیل شد و این بحران در سطوح مختلف ازجمله ریشه‌های داخلی، نقش عوامل منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ قابل تأمل است. اسرائیل ازجمله بازیگران منطقه‌ای است که اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر قدرت‌ها برای خود در این بحران تعریف کرده بود. هدف این مقاله تبیین بنیان‌های فرهنگی حضور اسرائیل در بحران سوریه است. سؤال اصلی مقاله عبارتست از: «کنشگری اسرائیل در بحران سوریه از سال 2013 تا 2020 بر چه مبنایی انجام شد؟» فرضیه مقاله اینگونه صورت‌بندی شده‌است: «رفتارهای راهبردی اسرائیل در بحران سوریه متأثر از برخی مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی از جمله منزوی بودن در محیط امنیتی، بقا تحت تهدید و جزم اندیشی تقابلی بود». یافته‌های مقاله نشان می‌دهد مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی موجب شکل‌دهی به منافع راهبردی و سپس کردارهای راهبردی اسرائیل شد. حاصل کردارهای راهبردی که به طور عمده در قالب حملات گسترده پیشگیرانه و پیشدستانه صورت گرفت، برای موازنه‌سازی و برتری نظامی در قلمرو حاکمیت سوریه علیه اهداف متحدین سوری بویژه ایران انجام شد. داده‌های این مقاله به شیوه کتابخانه‌ای گردآوری و با روش کیفی پردازش شده ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An analysis of Israeli behavior in Syria based on strategic culture (2013-2020)

نویسندگان [English]

  • Yousof Qorashi 1
  • Nasser Pourhassan 2

1 Dep. of political science, School of law and political science, Shiraz University, Iran

2 Department of Political Science,, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran

چکیده [English]

The Syrian crisis 2013 - 2020 has become one of the most acute crises in the Middle East. It has various levels, including its domestic roots, the role of regional actors, and global powers. Israel is one of the regional powers that has set unique and distinct goals compared to other powers. The purpose of this article is to explain the cultural foundations of the regime's involvement in the various stages of the Syrian crisis. The paper's main question is: "what basis has Israel been involved in the Syrian crisis 2013 - 2020?" The paper's hypothesis is as follows: "Israel's strategic behavior in the Syrian crisis is due to its strategic culture components such as seclusion in the security environment, survival under threat, and confrontational dogmatism." The article's findings show that the components of strategic culture have shaped the strategic behaviors and then Israeli strategic practices in Syria. Accordingly, it has carried out widespread preventive and pre-emptive attacks to balance military advantage in the Syrian sovereignty, particularly against the goals of its Syrian allies, including the Islamic Republic of Iran. The data of this article were collected in a library manner and processed by the qualitative method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‘’Israel’’
  • ’’ Middle East’’
  • ’’Iran’’
  • ‘’Strategic Culture’’
  • ’’ Syria’’
احمدیان، قدرت و سید امیرحسین بنی اشرف ( 1398)، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ارتقاء شأن»، تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 38.
امام‌جمعه‌زاده، سید جواد، مهناز گودرزی و قاسم رحیمی چسلی (1400)، «تحلیل مقایسه‌ای الگوی رقابت ایالات متحد و فدراسیون روسیه در اوراسیای مرکزی (2000-2020)»، مطالعات اوراسیای مرکزی، شماره 1، تابستان.
 پور حسن، ناصر (1387)، «مؤلفه‌های فرهنگ استراتژیک اسرائیل»، فصلنامه مطالعات فلسطین، بهار و تابستان، شماره 8 و 9.
پورآخوندی،  نادر( 1398)، «فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی»،  سیاست خارجی، سال33، شماره2.
درآینده، روح الله(1398)، «بررسی زمینه های همکاری و اختلاف جمهوری اسلامی ایران و روسیه در بحران سوریه»، مطالعات سیاسی جهان اسلام، شماره 30
شهیدی محلاتی، سیدمحمدعلی (18/6/1398)، «آمار شهدای مدافع حرم»، تاریخ استخراج: 28/9/1398، https://www.sedayemodafean.org/akhbar/9006
ظریف، محمدجواد (26/12/1394)، «ظریف: تغییر مرزها در خاورمیانه می‌تواند به جنگ‌های آخرالزمانی منجر شود»، تاریخ استخراج: 20/2/1397، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941226000254
عباسی، مجید، و رضا سیفایی (1391)، «اصول سیاست خارجی رژیم اسرائیل: با تأکید بر دو عنصر هویت و مشروعیت - 1990 – 1948» ، مطالعات منطقه‌ای، شماره 46.
عبداله‏خانی، علی. (1386)، «سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک». فصلنامه مطالعات راهبردی، 10(36)،
گازیورسکی، مارک. (1394)، سیاست و حکومت در خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه عسگر قهرمان‌پور، تهران: امیرکبیر
هانی عبید عطا­الله، امانی (2016)، السیاسة الاسرائیلیة تجاه الصراع فی سوریا 2011-2013، القدس: دار­الجندی للنشر والتوزیع.
هرتصل، تئودور (1395)، دولت یهود،  ترجمه و توضیح  ناصر پورحسن،  تهران: اندیشه سازان نور.
Adamsky, Dmitry (2017), “From Israel with Deterrence: Strategic Culture, Intra-war Coercion and Brute Force”, Security Studies, 26:1, pp. 157-184.
Asharq Al- Awsat (07/27/2019), “6 Iranians Among Dead in Israeli Strike on Southern Syria”. Retrieved 7/29/2019, https://m.aawsat.com/english/home/article/1831581/6-iranians-among-dead-israeli-strike-southern-syria?amp.
Bar-Joseph, Uri. (2000), “Toward a paradigm shift in Israel’s national security conception”. In Efraim Karsh, Israel: the First Hundred Years: Volume II: From War to Peace? (Israeli History, Politics and Society) New York: Routledge.
BBC. (04/27/2017), “Syria war: Israel Patriot missile downs 'target' over Golan”. Retrieved 5/08/2017,  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-39739787
Berti, Benedetta, du Plessix, Caroline (2014), “The EU, Israel and the Arab Awakening: Clashing perceptions, diverging policies?” Jérusalem: Bulletin du Centre de recherche français à Jérusalem.
Furlan, Marta (2017), “Strategic Culture and Strategic Behavior in the State of Israel”, Working paper.
Casula, Philipp (2020), “Russia’s “Modern” Foreign Policy Tools in Crimea and Syria”, in Parlarm Emel and Emre Ers( eds), Russia in the Changing International System, Switzerland: Palgrave Macmillan
Cokun, Batu (2021), “What is behind the recent clashes between Israel and Hezbollah?”, Retrieved 01/13/2022, from Analysis: https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-what-is-behind-the-recent-clashes-between-israel-and-hezbollah/2332721.
Gibson, James L., and Marc Morjé Howard. (2007), “Russian anti-Semitism and the scapegoating of Jews.” British Journal of Political Science, 37, no. 2: 193-223.
Giles, Gregory F. (2009), “Continuity and change in Israel’s strategic culture” in Jeannie L. Johnson, Kerry M. Kartchner, and Jeffrey A. Larsen. Strategic culture and weapons of mass destruction, Palgrave Macmillan.
Giles, Gregory F. (2018), “Israeli Strategic Culture and the Iran “Preemption Scare” of 2009–2013” in Jeannie L. Johnson, Kerry Kartchner and Marilyn J. Maines, Crossing Nuclear Thresholds: Leveraging Sociocultural Insights into Nuclear Decision making, Palgrave Macmillan;
Grayzel, Solomon (1952), A History of the Jews: From the Babylonian Exile to the Establishment of Israel. Jewish Publication Society of America.
Haaretz. (11/01/2013), “Reports: Israel Destroyed Hezbollah-bound Missile Shipment in Syria”. Retrieved 05/08/2017, from Haaretz: http://www.haaretz.com/middle-east-news/1.555428
Hanauer, Larry. (2016), Israel's Interests and Options in Syria. Rand.
Herzog, Michael. (2015), Jihad on the Horizon: The ISIL Threat from an Israeli Perspective, London: BICOM.
Hiro, Dilip. (2018), Cold War in the Islamic World: Saudi Arabia, Iran and the Struggle for Supremacy, Oxford University Press.
Hunter, Shireen. (2010), Iran's foreign policy in the post-Soviet era: resisting the new international order. ABC-CLIO.
Johnston, Alastair Iain (1995), "Thinking about strategic culture.", International security, 19, no. 4
Kamrava, Mehran. (2005), The modern Middle East: a political history since the First World War. Berkeley: University of California press.
Knipp, Kersten. (2017, 03 08), “Netanyahu turns to Putin for help containing Shiite influence”. Retrieved 05/08/2017, from DW: http://www.dw.com/en/netanyahu-turns-to-putin-for-help-containing-shiite-influence/a-37861865
Kopeć, Rafał (2016), “The Determinants of the Israeli Strategic Culture”, Review of Nationalities, 6: 135-146.
Krämer, Tom. (09/19/2013), “Israeli hospital treats injured Syrians”. Retrieved 05/09/2017, http://www.dw.com/en/israeli-hospital-treats-injured-syrians/a-17099413.
Mäkelä, Petri. (07/21/2019), “F-35s Go to War: Why Israel's Strike on Syria Was so Successful”. Retrieved 07/29/2019, from National Interest: https://nationalinterest.org/blog/buzz/f-35s-go-war-why-israels-strike-syria-was-so-successful-68107.
Mara'i, Tayseer, and Usama R. Halabi. (1992), “Life under occupation in the Golan Heights.” Journal of Palestine Studies, 22, no. 1, 78-93.
Marteu, Elisabeth (05/14/2018), Under Siege? Israel in a Chaotic Middle East, Retrieved 01/13/2022, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/under-siege-israel-chaotic-middle-east-20486.
Mitnick, Joshua. (01/26/2017), “Israel to grant asylum to 100 children orphaned in Syria's civil war”. Retrieved 05/09/2017, http://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-israel-syria-orphans-20170126-story.html.
Netanyahu, Benjamin. (12/14/2015a), “PM Netanyahu Meets with Russian President Vladimir Putin”. Retrieved 08/25/2016, http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventPutin210915.aspx.
Netanyahu, Benjamin. (10/01/2015b), “PM Netanyahu's Speech at the United Nations General Assembly”, Retrieved 08/15/2016, http://www.pmo.gov.il/english/mediacenter/speeches/documents/speechun011015eng.docx.
Nye, Joseph S. (2020), Do morals matter? presidents and foreign policy from FDR to Trump , New York: Oxford University Press.
Petrelli, Niccolò (2018), Israel, Strategic Culture and the Conflict with Hamas: Adaptation and Military Effectiveness, Routledge.
Petrelli, Niccolò (2013), "Deterring Insurgents: Culture, Adaptation and the Evolution of Israeli Counterinsurgency, 1987–2005." Journal of Strategic Studies 36: 5, pp. 666-691.
Primakov, Yevgeny. (2009), Russia and the Arabs: Behind the Scenes in the Middle East from the Cold War to the Present, Basic Books.
Saikal, Amin (2016), “The Middle East and North Africa: An Arena of Change and Transition?” in,The Arab World and Iran: A Turbulent Region in Transition, Palgrave Macmillan.
Uni, Assaf. (2015), “Inside israel’s secret war in syria”. New York: Newsweek. Retrieved 08/15/2016, http://www.newsweek.com/2015/07/03/israel-secret-war-syria-nusra-druze-344433.html
Winograd Committee. (01/15/2007), ”Israel’s National Security Concept is Irrelevant”. Retrieved 01/25/2016, http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20070115%20-%20Israel's%20National%20Security%20Concept%20is%20Irrelevant.pdf.
Zeidan, Adam. (2018), “Sinai Peninsula”, Britannica, Retrieved 01/14/2022, https://www.britannica.com/place/Sinai-Peninsula.