تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار،دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان)،ایران

10.22034/irr.2022.331941.2149

چکیده

توئیتر به عنوان یک رسانه و بستر جدید شبکه سازی وارد عرصه کشمکش و همکاری های سیاسی شده است. این رسانه در یک دهه اخیر مورد توجه سیاست مداران و به ویژه دیپلمات‌ها قرار گرفته و زمینه‌ای را برای انعکاس اولویت‌ها، ارزش‌ها و ایده‌های آنان ایجاد نموده است. استفاده از این زیرساخت نوع جدیدی از دیپلماسی را با عنوان «توئیپلماسی» به وجود آورده و بیش از 92 درصد از کشورهای عضو سازمان ملل در این رسانه، دارای حساب کاربری هستند. این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از نظریه‌های مرتبط با توئیپلماسی به بررسی تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ بپردازد. سوال اصلی این است که توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ دارای چه مضامینی است؟ در این راستا با روش کیفی و بکارگیری تحلیل شبکه مضامین از بین تمامی توئیت های ترامپ به روش فیش برداری لیست توئیت های رییس جمهور ایالات متحده آمریکا (دونالد ترامپ) بین سال‌های 2016-2019 مورد بررسی قرار گرفته است.. یافته‌ها نشان می دهد 6 مضمون اصلی در خصوص توئیت های ترامپ در باره برجام وجود دارد که عبارتند از: 1-تهدید و ارعاب، 2-تحقیر و توهین، 3-توسل به قانون، 4-خودستایی، 5-سرخوردگی و اذعان به شکست، 6-ایران هراسی، که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of Trump tweets about Burjam in order to provide a model of Trump's Twitter diplomacy

نویسندگان [English]

  • sahir saeidzadeh 1
  • mahnaz godarzi 2
  • faezaeh taghipour 3

1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Iran

چکیده [English]

Cyberspace is a 21st century term used to define a wide range of networking tools or technologies that emphasize the social aspects of the Internet as a channel for communication, collaboration, and creative expression. One potential communication channel for such interaction and knowledge sharing is Twitter, which produces large amounts of news on a daily basis, including aspects of Twitter's impact on modern foreign policy, given its role in relations between governments and organizations. International is one of the most influential and challenging fields, and seriously, Twitter has emerged as a new medium and networking platform provided by digital media, hybrid media. In the last decade, this media has attracted the attention of politicians, especially diplomats, and has created a ground for reflecting their priorities, values and ideas. The use of this infrastructure has created a new type of diplomacy called "twitlomacy" and more than 92% of UN member states have accounts in this medium. This study sought to examine the content of Trump's tweets about JCPOA using theories related to diplomacy in order to provide a model for Trump's Twitter diplomacy. The main question was, what are the implications of Trump's tweets about JCPOA in order to provide a model for Trump's Twitter diplomacy? In this regard, using a qualitative method and using a network analysis of themes, among all Trump tweets, the list of tweets of the President of the United States of America (Donald Trump) between 2016-2019 was used to collect information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twitter
  • Trump
  • content analysis
اکبرزاده، فریدون. محمدی، صیاد، (1396)، "نقش دیپلماسی رسانه‌ای در روابط بین الملل و سیاست خارجی دولت‌ها"، اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی، تربیتی علوم انسانی و روانشناسی، تهران، شرکت بین المللی کوشا
بیگدلو، مهدی. (1397). "تأثیر توئیتر و فیس بوک بر فرهنگ سیاسی استادان دانشگاه‌های هشت کلانشهر ایران". مطالعات رسانه‌های نوین, 4(13), 215-258
دهقان بنادکی، فاطمه. نصیری زاده، نوید. (1398). "چالش‌های فضای مجازی و راهکارهای سیره رضوی"، همایش علمی فرهنگ رضوی و بانوان فرهیخته و نیکوکار- بزرگداشت بانو ستی فاطمه، یزد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
سلطانی فر، محمد. هاشمی، شهناز. خانزاده، لیلا. (1391). "نقش دیپلماسی رسانهای در حفظ منافع ملی کشور". 197 فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی (4)،1-197-224.
سلیمی، حسین. وهاب پور، پیمان. (1397). "توئـیـپلـماسـی؛ بازنمایی سیاست خارجی ایران در توئیتر". مطالعات رسانه‌های نوین, 4(14), 66-108
ظهوریان، میثم، لگزیان، محمد. (1394). "الگوی مدیریتی شبکه‌سازی تشکل‌ها و فعالان فرهنگی؛ تحلیل شبکه مضامین". اندیشه مدیریت راهبردی، 8(2)، 35-65.
عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن، شیخ‌زاده، محمد. (1390). ت"حلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی". اندیشه مدیریت راهبردی، 5(2)، 151-198.
عقیلی، سید وحید، قاسم زاده عراقی، مرتضی. (1394). "رسانه‌های اجتماعی؛ چیستی، کارکردها و چالش‌ها". مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(1)، 21-36.
فرهنگی، علی اکبر، قرائتی، علیرضا، کربلایی حاجی اوغلی، حسن. (1394). "دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت‌ها در جوامع معاصر". مطالعات رسانه‌ای، 9 شماره 1(پیاپی 24)). 89-99.
نظیف، مجتبی، ظاهری، علیرضا. (1397). "نسل جدید موافقتنامه های بین المللی؛ برجام". پژوهش حقوق عمومی, 19(58), 165-192
Abdullakkutty, K. P. (2018). “Internationalizing Social Media: The Case of'Twiplomacy'in India and Russia”. IUP Journal of International Relations, 12(1), 7-23.‌
Ahern, Liz & Feller, Joseph & Nagle, Tadhg. (2016), “Social media as a support for learning in universities: an empirical study of Facebook Groups”, Journal of Decision System, Vol 25, pp. 35-49. Taylor & Francis Group.
Attride-Stirling, J. (2001), “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”, Qualitative Research, Vol. 1, No. 3, Pp. 385-405.
Berkman, P. A., Lang, M. A., Walton, D. W., & Young, O. R. (2011).” Science diplomacy”. Antarctica, Science and the Governance of International Spaces.‌
Bjola, C., & Kornprobst, M. (2018). “Understanding international diplomacy: theory, practice and ethics”. Routledge.‌
Bovet, A., Morone, F., & Makse, H. A. (2018). “Validation of Twitter opinion trends with national polling aggregates: Hillary Clinton vs Donald Trump”. Scientific reports, 8(1), 8673.‌
Boyatzis, R. E. (1998), “Transforming qualitative information: thematic analysis and code development”, Sage.
DePaula, N., Dincelli, E., & Harrison, T. M. (2018). “Toward a typology of government social media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation”. Government Information Quarterly, 35(1), 98-108.‌
Dumčiuvienė, Aušra (2016), “Twiplomacy: the meaning of social media to public diplomacy and foreign policy of Lithuania”, Lithuanian Foreign Policy Review, vol. 35.
Enli, G. (2017). “Twitter as arena for the authentic outsider: Exploring the social media campaigns of Trump and Clinton in the 2016 US presidential election”. European journal of communication, 32(1), 50-61.‌
Francia, P. L. (2018).” Free media and Twitter in the 2016 presidential election: The unconventional campaign of Donald Trump”. Social Science Computer Review, 36(4), 440-455.‌
Gross, J. H., & Johnson, K. T. (2016). “Twitter taunts and tirades: Negative campaigning in the age of Trump”. PS: Political Science & Politics, 49(4), 748-754.‌
Haidar, J. I. (2017). “Sanctions and export deflection: evidence from Iran”. Economic Policy, 32(90), 319-355.‌
Kurbalija, J. (2008). “The World Summit on Information Society and the Development of Internet Diplomacy”. In Global Governance and Diplomacy (pp. 180-207). Palgrave Macmillan, London.‌
Monti, F., Frasca, F., Eynard, D., Mannion, D., & Bronstein, M. M. (2019).” Fake News Detection on Social Media using Geometric Deep Learning”. arXiv preprint arXiv:1902.06673.‌
Ott, B. L. (2017). “The age of Twitter: Donald J. Trump and the politics of debasement”. Critical studies in media communication, 34(1), 59-68.‌
Pond, P., & Lewis, J. (2019). “Riots and Twitter: connective politics, social media and framing discourses in the digital public sphere”. Information, Communication & Society, 22(2), 213-231.‌
Rao, H. N. (2019). “The role of new media in political campaigns: A case study of social media campaigning for the 2019 general elections”. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 8(4), 228-240.‌
Ryan, G. W. & Bernard, H. R. (2000), “Data Management and Analysis Methods”,In Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.), Handbook of qualitative research (Pp.769-802.), Thousand Oaks, CA: Sage.
Šimunjak, M., & Caliandro, A. (2019). “Twiplomacy in the age of Donald Trump: Is the diplomatic code changing?”. The Information Society, 35(1), 13-25.‌
Stolee, G., & Caton, S. (2018). “Twitter, Trump, and the Base: A Shift to a New Form of Presidential Talk?”. Signs and society, 6(1), 147-165.‌
Yakushiji, T. (2009). “The potential of science and technology diplomacy”. Asia-Pacific Review, 16(1), 1-7.‌
Grech, O. (2006). Virtual Diplomacy. Diplomacy of the Digital Age. University of Malta, 37.‌