تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات وکسب وکار،دانشگاه آزاداسلامی اصفهان(خوراسگان)،ایران

10.22034/irr.2022.331941.2149

چکیده

توئیتر به عنوان یک رسانه و بستر جدید شبکه سازی وارد عرصه کشمکش و همکاری های سیاسی شده است. این رسانه در یک دهه اخیر مورد توجه سیاست مداران و به ویژه دیپلمات‌ها قرار گرفته و زمینه‌ای را برای انعکاس اولویت‌ها، ارزش‌ها و ایده‌های آنان ایجاد نموده است. استفاده از این زیرساخت نوع جدیدی از دیپلماسی را با عنوان «توئیپلماسی» به وجود آورده و بیش از 92 درصد از کشورهای عضو سازمان ملل در این رسانه، دارای حساب کاربری هستند. این پژوهش در تلاش است تا با استفاده از نظریه‌های مرتبط با توئیپلماسی به بررسی تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ بپردازد. سوال اصلی این است که توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ دارای چه مضامینی است؟ در این راستا با روش کیفی و بکارگیری تحلیل شبکه مضامین از بین تمامی توئیت های ترامپ به روش فیش برداری لیست توئیت های رییس جمهور ایالات متحده آمریکا (دونالد ترامپ) بین سال‌های 2016-2019 مورد بررسی قرار گرفته است.. یافته‌ها نشان می دهد 6 مضمون اصلی در خصوص توئیت های ترامپ در باره برجام وجود دارد که عبارتند از: 1-تهدید و ارعاب، 2-تحقیر و توهین، 3-توسل به قانون، 4-خودستایی، 5-سرخوردگی و اذعان به شکست، 6-ایران هراسی، که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Content analysis of Trump tweets about Burjam in order to provide a model of Trump's Twitter diplomacy

نویسندگان [English]

  • sahir saeidzadeh 1
  • mahnaz godarzi 2
  • faezaeh taghipour 3

1 PhD Student in International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate Professor of International Relations, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Department of Communication and Business Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan), Iran

چکیده [English]

Cyberspace is a 21st century term used to define a wide range of networking tools or technologies that emphasize the social aspects of the Internet as a channel for communication, collaboration, and creative expression. One potential communication channel for such interaction and knowledge sharing is Twitter, which produces large amounts of news on a daily basis, including aspects of Twitter's impact on modern foreign policy, given its role in relations between governments and organizations. International is one of the most influential and challenging fields, and seriously, Twitter has emerged as a new medium and networking platform provided by digital media, hybrid media. In the last decade, this media has attracted the attention of politicians, especially diplomats, and has created a ground for reflecting their priorities, values and ideas. The use of this infrastructure has created a new type of diplomacy called "twitlomacy" and more than 92% of UN member states have accounts in this medium. This study sought to examine the content of Trump's tweets about JCPOA using theories related to diplomacy in order to provide a model for Trump's Twitter diplomacy. The main question was, what are the implications of Trump's tweets about JCPOA in order to provide a model for Trump's Twitter diplomacy? In this regard, using a qualitative method and using a network analysis of themes, among all Trump tweets, the list of tweets of the President of the United States of America (Donald Trump) between 2016-2019 was used to collect information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twitter
  • Trump
  • content analysis