استخراج الگوی تربیتی شهید سلیمانی در عرصه سیاسی ونظامی بر اساس شیوه تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22034/irr.2022.346583.2203

چکیده

الگوهای تربیتی بویژه در خصوص رهبران سیاسی یا فرماندهان نظامی از مسائل حائز اهمیت در عرصه سیاسی است. ضرورت تعلیم و تربیت برای دستیابی به هستی متعالی و جاودانه، جایگاه و مقام آن را تا بنیاد اجتماع بالا می‌برد. اگر تربیت صحیح در فرد شکل بگیرد، آن شخص در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی و سیاسی و روابط گوناگون، تأثیرگذار خواهد بود. شهید سلیمانی، یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای بود که تحت تأثیر مکتب اسلام قرار داشت و با پیروی از قرآن کریم و سیره معصومین-علیهم‌السلام، در وادی تربیت، ممتاز گردید. مطالعه زندگی و رفتار ایشان، می‌تواند الگویی در عرصه تربیت رهبران سیاسی و نظامی باشد. این پژوهش به شیوه تحلیل مضمون انجام شده و با مراجعه به محتوای موجود از زندگی و شخصیت شهید سلیمانی، ویژگی‌های تربیتی و عملکرد ایشان در عرصه سیاست و روابط بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ویژگی‌های شهید سلیمانی در عرصه تربیت عبارتند از: توحید، ایمان و اعتقاد به خدای یگانه، اخلاص و معنویت، عشق به اسلام، ساده زیستی، عشق به اهل بیت و ولایتمداری، دنیاگریزی و دل نبستن به آن و در عرصه سیاست و روابط بین المللی، ویژگی‌های ممتازی از جمله: استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، عدم وابستگی به حزب و جناح، عقلانیت، عدالت اجتماعی، محبوبیت جهانی، مقاومت و ایستادگی و تمرکز بر هدف‌های ارزشمند، از خصایص بارز این شهید بزرگوار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Extracting the educational model of Shahid Soleimani in the political and military arena based on the method of content analysis

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shams al-Dini motlagh 1
  • Hamdollah Manzari Tavakoli 2
  • Alireza Manzari tavakoli 3
  • Zahra Zainaddini Meymand 3

1 PhD student in Philosophy of Education, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences and Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

Education is considered as one of the main mission of the divine prophets and the mission of the first divine religions, which is part of the process of creation and provides the continuity of human life. If the right education is formed in the person, that person will be influential in all areas of individual, social, political and various life and relationships. Martyr Soleimani was one of the prominent personalities who was influenced by the school of Islam and was distinguished in the Valley of Education by following the Holy Quran and the biography of the Infallibles (peace be upon them). The study of his life and behavior can be a model in the field of education, politics and international relations. This research has been done by content analysis and by referring to the existing content of the life and personality of Martyr Soleimani, his educational characteristics and performance in the field of politics and international relations have been examined. The results show that the characteristics of Martyr Soleimani in the field of education are: monotheism, faith and belief in the one God, sincerity and spirituality, love of Islam, simplicity of life, love of the Ahl al-Bayt and guardianship, secularism and dislike of it And in the field of politics and international relations, distinctive features such as: anti-arrogance, defense of the oppressed, independence from party and faction, rationality, social justice, global popularity, resistance and focus on valuable goals, are prominent features. This is a great martyr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational model
  • Shahid Soleimani
  • content analysis
  • political and military leaders
ابن منظور، محمد بن مکرم، (1414)، لسان العرب، ج ۱۲، بیروت: دار صادر.
بابایی طلاتپه، محمدباقر، (1399)، اصول راهبردی حاکم بر مکتب سلیمانی، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، صص 357-385.
تمیمی آمدی، عبد الواحدبن محمد، (1377)، غرر الحکم و درر الکلم، به قلم سید هاشم رسولی محلّاتی، چاپ اول، تهران، نشر فرهنگ اسلامی.
حاجی آبادی، حاجی ده آبادی، محمد علی. صادق زاده مختصری، علی رضا، (1380)، تربیت اسلامی (5) کاوشی در رهنمودهای تربیتی امام خمینی (ره)، چاپ اول، تهران: تربیت.
حسین زاده، محمد صالح، (1399)، اصول و مبانی و مؤلفه‌های مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی، دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی: مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز، تهران.
حسینی، علی،(1399)، خصوصیات مکتب شهید قاسم سلیمانی، تهران، انتشارات علوی.
دلشاد تهرانی، مصطفی، (1385)، ماه مهر پرور، تربیت در نهج البلاغه، چاپ سوّم، تهران: دریا.
دهقانی پوده، حسین و پاشایی هولاسکو، امین، (1399)، تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، نشریه مدیریت اسلامی، شمارە 3، صص 99-19.
رضائیان، زهرا، (1399)، نگاهی به ویژگی‌های سردار مکتب‌ساز، حاج قاسم سلیمانی، فصلنامه ره توشه، شماره اول، صص 337-397.
زاهر خانی، صغری، (1396)، سردار همیشه قهرمان، تهران، مجد.
سجادی، سیّد ضیاء الدّین، (1383)، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، تهران، طهوری، چاپ هفتم.
سوفان، (1398)، قاسم سلیمانی و استراتژی بی نظیر منطقه‌ای ایران، تهران، جنگل.
طباطبایی، سید علی، (1404)، ریاض المسائل فی بیان االحکام بالدالئل. قم: مؤسسة آل بیت.
طریحی، فخرالدین، (1362)، مجمع البحرین، ج ۴، تهران: مرتضوی.
عرسان الکیلانی، ماجد، (1380)، ضرورت بحث در مورد اهداف تربیت اسلامی. ترجمه مشایخی راد، مجموعه مقالات تعلیم و تربیت دینی، قم: حوزه و دانشگاه، صص 131-113.
عرسان الکیلانی، ماجد، (1380)، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، ترجمه مشایخی راد، مجموعه مقالات تعلیم و تربیت دینی، قم: حوزه و دانشگاه، صص 113-71.
قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای.
مجلسی، محمد باقر، (1403)، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاد.
مصطفوی، حسن، (1368)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ج 10، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مطهری، مرتضی، (1379)، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا.
نهج البلاغه، (1379)، ترجمه محمد دشتی، تهران، رامین، چاپ اول.
نیکزاد، محمود، (1375)، کلیات فلسفه و تعلیم و تربیت. تهران: کیهان.
هجویری، علی بن عثمان، (1383)، کشف المحجوب، با تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، تهران، سروش.
یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، (1389)، تاریخ یعقوبی، ج 2، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.