تبیینی تئوریک از چالش‌های منافع ملی در رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ایران: معمای آرمان-واقعیت

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، ایران

چکیده

به‌طور حتمهر نظام سیاسی و حکومتی می‌تواند سیاست خارجی خود را از دیدگاه‌های خاص فلسفی؛ ارزشی و هنجاری خود تعقیب و دنبال کند. اما بسیاری از کشورها زمانی‌که درصدد حصول به منافع ملی خود هستند، اگر به این نتیجه برسند که این نوع نگرش‌ها مانع جدی در برابر حصول به منافع ملی آن‌ها محسوب می‌شود، سعی می‌کنند نوع نگرش خود را تعدیل و یا حتی فراموش کنند. چرا که حتی کشورهایی که دارای پایه‌های فکری هنجاری، اخلاقی و ارزشیهستند، در سطح محیط و روابط بین‌الملل کم‌تر با نگاهی هنجاری یا نورماتیو به قضایا نگاه کرده و در عوض با نگاهی واقع‌گرایانه منافع ملی خودشان را تعقیب می‌کنند. لذا مهم‌ترین سوال پژوهش حاضر این است که به چه عللی پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران نتوانسته منافع ملی خود را به‌طور مستمر و با ثبات، بر اساس نگرشی واقع‌بینانه دنبال کند؟فرضیه مقاله این است که در جمهوری اسلامی ایران به علل و عوامل مختلفی هم‌چون ایدئولوژی انقلاب اسلامی و ارزش‌ها و هنجارهای دینی و مذهبی حاکم بر آن، ساختارهای سیاسی و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی که می‌توان آن‌ها را تحت مواردی هم‌چون تأثیر قدرت‌مند هنجارها و ساختارهای غیرمادی بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی کشور، اتخاذ سیاست‌های ایدئولوژیک- محور و عدم توجه به تصمیمات استراتژیک، اتخاذ تصمیمات محاسبه‌گرایانه و عدم شکل‌گیری کامل  فرایند دولت ملت سازی باعث شده است که منافع ملی در سطح کلان یا نتواند در چارچوب نگاهی رئالیستی مورد توجه قرار گیرد و یا اینکه اگر مورد توجه قرار گرفته، این امر به‌طور مقطعی و تحت شرایط خاص شکل گرفته است.لذا مقاله برای بررسی و تحلیل موضوع مورد بحث، از روش علت و معلولی در کنار روش توصیفی و تحلیلی  استفاده کرده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The theoreticalexplanation of the challenges of national interests in foreign policy approach Islamic Republic of Iran: the mystery of ideals-reality

نویسنده [English]

  • Jamil Hassanpour

چکیده [English]

To be sure, the political system and government can be certain of its foreign policy from the perspective of philosophy, its values ​​and norms hunted, but many countries when seeking to achieve their national interests to the conclusion that if this attitude and a serious obstacle to the attainment of their national interests considered trying to moderate his attitude or even forget, because even countries with intellectual foundations of normative, moral and ethical, but in the environment and relations Take a look below norm or normative international issues, and instead look to realistically pursue national interests Nmaynd.lza most important research question is to what causes after three decades of the Islamic Revolution, Iran's foreign policy interests could their national continually pursue stable based on a realistic approach? It seems that the Islamic Republic of Iran to causes such as the ideology of the Islamic Revolution and its values ​​and norms governing religious, political and social structures and cultural structures that they can be under the powerful influence of norms and structures such as non-political and social decision-making, ideologically driven policies and lack of attention to strategic decisions, irrational decisions and calculate realistic and complete absence of Fraynddvlt - nation building, has caused national interests at the macro level or fails within Take considered realistic, or if it would be considered under certain circumstances, cross-shaped. In order to analyze the subject of cause and effect in the analytical method is used

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Interests
  • Vvaqgray
  • Idealism
  • Discourse
  • ideological
  • rational decisions