دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، مرداد 1394 
سیاست‌های روسای جمهور آمریکا پس از 11 سپتامبر و صلح‌سازی در افغانستان (با تکیه‌ بر دکترین لیبرال- دموکراسی)

صفحه 13-42

ارسلان قربانی شیخ‌نشین؛ محمود باهوش فاردقی


سیاست خارجی ایران و چالش‌های فراروی ایران در حوزه اکو

صفحه 43-72

حمید احمدی؛ فهیمه سردشتی


توافق هسته‌ای و برساختگی هویّت جدید ایران در افکار عمومی بین‌المللی

صفحه 73-102

محمدرضا دهشیری؛ حسین مسعودنیا؛ محسن رضائی جعفری


بررسی تطبیقی ملی شدن صنعت نفت و هسته‌ای شدن از منظر تأثیر عامل خارجی و نظام بین‌الملل در قالب نظریه روزکرانس و کاپلان

صفحه 103-134

علی جدیدی؛ طاهره مجیدی


بررسی مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی موثر بر سیاست خارجی ج.ا.ایران و فرانسه با تأکید بر رویکرد نظری سازه‌انگاری

صفحه 135-170

صفورا ترک لادانی؛ منصوره مرادی


تبیینی تئوریک از چالش‌های منافع ملی در رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ایران: معمای آرمان-واقعیت

صفحه 171-208

جمیل حسن پور


نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

صفحه 209-236

حسین درجانی؛ امیر هوشنگ میرکوشش