دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، آبان 1394 
مبانی نظری، فرانظری و نقد نظریه واقع‌گرایی نئوکلاسیک

صفحه 13-42

حسین سلیمی؛ منار ابراهیمی


بحران سوریه: ابهام استراتژیک آمریکا و فرصت‌طلبی روس‌ها

صفحه 43-68

حسین دهشیار


سند چشم‌انداز 20 ساله، رقبای منطقه‌ای و ضرورت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیش‌رو و چشم‌انداز مطلوب)

صفحه 69-104

سید امیر نیاکوئی؛ محسن عسگریان


آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


مدل تصمیم­گیری شهودی چندوجهی و تحلیل سیاست خارجی ترکیه( مطالعه موردی دولت عدالت و توسعه)

صفحه 139-168

محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل‌محمدی


فهم سیاست خارجی ترکیه در پرتودکترین عمق استراتژیک احمد داوود اغلو

صفحه 169-200

فرهاد دانش نیا؛ داوود نظرپور؛ آرمان سلیمی


نسل پنجم رهبران چین و ابتکار کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم

صفحه 201-222

مسعود موسوی شفائی