دوره و شماره: دوره 6، شماره 22 - شماره پیاپی 1، زمستان 1395، صفحه 1-314 
2. نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی

صفحه 35-58

دکتر محمدحسین جمشیدی؛ دکتر احمد سلطانی‌نژاد؛ جلیل بیات


5. ایران- عراق: چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه

صفحه 129-162

سیدشمس‌الدین صادقی؛ مهری مارابی؛ نرگس اکسا