دوره و شماره: دوره 6، شماره 19 - شماره پیاپی 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-352 

مقاله پژوهشی

تجدید حیات سیاسی شیعیان و کشمکش‌های فرقه‌ای ـ مذهبی در خاورمیانه

صفحه 15-54

صدیقه زارع؛ حمید احمدی


سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا


تاثیر تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاستهای سیاسی - امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

صفحه 87-112

اردشیر سنائی


تاثیر انقلاب‌های عربی بر سیاست‌گذاری خارجی ترکیه (بر مبنای نظریه نقش)

صفحه 113-142

طاهره ابراهیمی فر؛ حامد یعقوبی فر


نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین‌الملل و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 177-212

علی باقری دولت آبادی


بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی مطالعه موردی: بررسی تطبیقی دو شهر اصفهان و کرمانشاه

صفحه 213-248

نجات محمدی فر؛ حسین مسعودی نیا


راهبرد نوین قانون‌گذاری در حقوق بین‌الملل با تاکید بر تحول مفهوم رضایت دولتها: بررسی موردی توافق بین‌المللی 2015 پاریس

صفحه 249-278

رضا موسی زاده


حکم‌روائی خوب در اسناد بین‌المللی و تأثیر آن بر مردم‌سالاری و حقوق بشر

صفحه 279-304

سیدمحمدصادق هاشمی شاهرودی


تحلیل سازه‌انگارانه تروریسم سایبری و رویکرد نظام حقوقی به آن

صفحه 305-333

حسین احمری؛ غلامرضا کحلکی؛ حامد رحیم پور اصفهانی