تشیع و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف و الهیات دانشگاه گیلان

چکیده

هر چند در سالیان پس از عصر رنسانس، جهان شاهد هجمه­های فراوانی نسبت به کارایی دین در حوزة علمی و عملی بوده و ناکارآمدی دین در زندگی جمعی بشر و به ویژه در عرصة امور اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته شده است اما به نظر می­رسد بر اساس شواهد موجود قدرت­نمایی دین و به ویژه آنچه در تمدن نوین اسلامی و با محوریت جهان تشیع و پرچم­داری ایران شیعی، به تحقق پیوسته، دارای عناصر فراوانی در عرصة قدرت منطقه ­ای و بلکه قدرت جهانی و بین­المللی در بُعد نرم­افزاری و سخت­افزاری است و به نوعی می­توان بقای این هویت توانمند نوظهور را، وابسته به استمرار حیات ام­القرای آن یعنی ایران دانست. بر اساس این ایده، تأمین مصالح جهان اسلام وابسته به دفاع از تمامیت ارضی ام­القرای آن یعنی ایران است و برای تحقق این منظور، مقابله با دشمن در مرزهای کشورهای دیگر برای جلوگیری از ضربه خوردن کانون آن یعنی ایران، اجتناب ناپذیر است. تحقیق پیش رو تلاش دارد تا با روش تحلیل محتوایی به توصیف نقش تعیین­کنندة ایران در قدرت جهانی شیعه در عصر کنونی و ضرورت مراقبت از آن  بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Ali Karimian

Guilan University

چکیده [English]

.