ضرورت تحقق راهبرد کلان توسعه صادرات: بررسی استراتژی های بازاریابی ‏صادرات چای ایران ‏

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت،ازاد اسلامی تهران مرکز،تهران،ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

امروزه روابط بین الملل از روابط تجاری بین کشور ها تاثیر زیادی گرفته است.به طوری که در ارتباط و مذاکرات بین دولتها مباحث اقتصادی و به خصوص تجارت سهم بسزایی دارد. به­طوری­که کشورهای توسعه­یافته از طریق توسعه تجارت و نفوذ در بازارهای جهانی، موفق به مقاوم­سازی و رشد اقتصادی خود شده­اند. در این راستا، صادرات محصولات کشاورزی می­تواند در رشد و توسعه پایدار کشور و کاهش اتکا به نفت نقش­آفرینی کند.در بین محصولات کشاورزی تولید شده در ایران ،چای نیز یک محصول استراتژیک بوده که ایران توانسته طی سال­های اخیر سهمی از بازار خارجی را بدست آورد.حال می توان با اتخاذ استراتژی­های بازاریابی مناسب  به سهم بازار بین­المللی و درآمدی ارزی بیشتری رسید. بدین­منظور سنجش تأثیر استراتژی­های بازاریابی بر عملکرد صادراتی چای به­عنوان هدف در نظر گرفته شد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پیمایشی- همبستگی است. برای گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ها به­روش نمونه­گیری سهمیه­ای هدفمند میان خبرگان صنعت چای توزیع و برای آزمون مدل از تحلیل مسیر به کمک نرم­افزار Amos استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد شاخص­های برازش مدل­ها قابل قبول بوده و کلیه فرضیه­ها به­روش تحلیل مسیر تأیید گردید. بنابراین برای توسعه همه­جانبه و پایدار صادرات می­بایست از استراتژی­های(بر اساس بهترین مسیر) نفوذ و توسعه بازار(شرکت در نمایشگاه­های مرتبط در کشور هدف و دعوت و حضور تاجران بازارهای هدف)،ورود به بازار خارجی(صادرات مستقیم-شریک تجاری)،قیمت­گذاری، ترفیعی ،تمایز محصول و توزیع بهره گرفت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Realizing a Macro Export Development Strategy: Investigating Iran's Tea Export Marketing Strategies

نویسندگان [English]

  • Alireza Farokhbakht 1
  • Vahidreza Mirabi 2
  • Ghasemali Bazaiei 3
  • Heydar Amiran 4

1 Phd.student in business management‏,‏Islamic azad university of central Tehran ‎branch‏,‏Tehran‏,‏Iran

2 Associate Prof.‎‏,‏faculty business management‏,‏Islamic azad university of central ‎branch‏,‏Tehran‏,‏Iran

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University of Tehran

4 Assistant Professor, Department of Business Management, Islamic Azad University, Tehran Center

چکیده [English]

Today, international relations have greatly influenced the trade relations between countries.In the context of relations and negotiations between governments, economic issues, in particular trade, are of great significance. As  developed countries have succeeded sustaining economic growth through the trade export development strategy.In this regard, the export of agricultural products can contribute to the country's sustainable development and reduction of oil reliance. Among the agricultural products produced in Iran,tea was also a strategic product that Iran has been able to gain from the foreign market in recent years.; However, by adopting appropriate marketing strategies, international market share and foreign currency earnings can be achieved.To this end, the effect of marketing strategies on the export function of tea was considered as a goal.research is applied and in terms of data collection is a survey-correlation type.To collect the data ,the questionnaires were distributed through a targeted quota sampling among experts of the public and private sectors of the tea industry, and for testing the model,a path analysis using Amos software was used.The results of the confirmatory factor analysis showed that the fitting indices of the models were acceptable and all the hypotheses were confirmed by path analysis. Therefore, for the comprehensive and sustainable development of exports, one must include strategies (based on the best path) for market penetration and development (attending related exhibitions in the target country and inviting and targeting merchants), entering the foreign market  (Direct export -business partner), pricing, promotion, product differentiation and distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing strategy
  • export performance
  • Non-oil Export
  • Strategic tea product