کلیدواژه‌ها = گفتمان
جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

دوره 12، شماره 3، مهر 1401، صفحه 297-333

10.22034/irr.2021.306052.2051

فاطمه جرجران شوشتری؛ محمدرضا حاتمی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ حسین الله کرم


واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 315-338

10.22034/irr.2020.110444

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری


تبیینی تئوریک از چالش‌های منافع ملی در رویکرد سیاست خارجی ج.ا.ایران: معمای آرمان-واقعیت

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 171-208

جمیل حسن پور


مدل تبدیل شدن گفتمان به کنش‌های ارتباطات بین‌الملل

دوره 3، شماره 7، فروردین 1392، صفحه 81-110

حسن بشیر؛ جاسم نعمت‌نیا