راهنمای نویسندگان مجله پژوهش های روابط بین الملل ‏

 

زمینه‌های پذیرش مقاله عبارت‌اند از: سیاست بین الملل، امنیت بین الملل، اقتصاد سیاسی بین الملل، سیاست خارجی، مطالعات منطقه ای، حقوق و سازمان های بین المللی، رژیم های بین المللی، نظریه های روابط بین الملل، نهادها و کنوانسیون های بین المللی، امنیت و توسعه انسانی، مسائل زیست محیطی، ثروت و قدرت، اقتصادهای نوظهور، جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل.

 مجله پژوهش های روابط بین الملل تنها مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مقالات مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد با اعضای هیات علمی نیز قابل بررسی است، در شرایط برابر با رعایت توضیحات بالا اولویت چاپ با مقالاتی است که نویسنده تک نفره دارند.

پژوهش های روابط بین الملل برای مقاله‌هایی که به تبیین مسئله‌هایی می‌پردازند که اهمیت بیشتری برای ایران دارند اولویت قائل است.

 • عنوان مقاله باید گویا، واضح، متناسب با متن حداکثر در ده واژه و بیانگر اهمیت، ضرورت و تازگی موضوع پژوهش باشد. عنوان باید بطور بسیار ساده‌ای قابل درک باشد. در عنوان از واژه‌هایی همچون بررسی و مطالعه استفاده نکنید. در عنوان مخفف به کار نبرید و از نام‌های متداول استفاده کنید.
 •  مقدمه شامل طرح مسئله پژوهش، متغیرها، پرسش، فرضیه، روش و هدف پژوهش باشد.
 • مسئله پژوهش، متغیرها، پرسش، فرضیه، روش و هدف پژوهش را به وضوح طرح کنید، به گونه‌ای که به وضوح مشخص شود که پژوهش در صدد یافتن چیست؟
 • در مقدمه رفرنس ندهید به عبارتی مقدمه ماهیتاً به شیوه‌ای پردازش شود که نیاز به ارجاع نداشته باشد.
 •  روش پژوهش متناسب با مسئله پژوهش انتخاب شود.
 • این مجله برای پژوهش‌هایی که به روش تبیینی انجام می‌شوند اولویت قائل است. و پژوهش‌هایی که با روش توصیفی درصدد توصیف یک پدیده یا مفهوم هستند مورد نظر مجله نخواهند بود.
 • مقاله باید شامل مرور دقیق ادبیات تحقیق حول پرسش پژوهش باشد.
 • بررسی ادبیات تحقیق به نویسنده کمک می‌کند که ضرورت و اهمیت بررسی مسئله پژوهش را برای خوانندگان بیان کند.
 • محتوای متن به دقت حول ارتباط یا پیوند متغیرها پردازش شود.
 • در پردازش متن، شواهد و داده‌ها برای رد یا اثبات فرضیه، متناسب و منصفانه بکار گرفته شوند.
 • داده‌ها و شواهدی که در پردازش متن بکار گرفته می‌شوند باید مستند به منابع معتبر باشند.
 • محتوای متن مقاله باید به گونه‌ای پردازش شود که منسجم بوده و فاقد گسست باشد.
 • در پردازش متن، واژه‌ها و مفاهیم را با دقت بکار ببرید.
 • در نتیجه‌گیری مقاله، یافته‌های اصلی را بیان کنید به گونه‌ای که بیانگر برآورده شدن هدف پژوهش باشند. یافته‌ها باید بیانگر دانش‌افزایی مقاله و هم‌افزایی بر ادبیات تحقیق باشند. هر نتیجه‌گیری مفیدی بر اساس یافته‌ها، دلالتی بر بازبینی در یک رویه عملی یا نظری در زمینه موضوع پژوهش دارد.
 • از لحاظ شکلی، مقاله باید شامل چکیده، مقدمه، رهیافت نظری، ادبیات پژوهش، بحث، نتیجه‌گیری و منابع باشد.
 • چکیده در 180 الی 250 کلمه، از جمله شامل یافته‌های اصلی، روش پژوهش و کلید واژه باشد.
 • چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی و به گونه‌ای پردازش شود که بیانگر تصویری کوچک از مقاله باشد. در نوشتن چکیده فعل‌های جمله‌ها با زمان گذشته نوشته شود.
 • واژه‌های کلیدی باید تداعی کننده نوآوری و بداعت پژوهش باشند و بین سه الی پنج واژه باشد.
 • نوشتار مقاله باید به فارسی روان و ساده و براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی (www.persianacademy.ir)  نوشته شود. رعایت دستور زبان، نگارش صحیح و صریح جملات الزامی است.
 • در حروف‌‎چینی دقت شود بخش‌های مختلف کلمات دو یا چند سیلابی،  به ویژه «می» مضارع (مانند «می‌شود») و «ها»ی جمع (مانند «کتاب‌ها») الزاماً بایستی با نیم فاصله از هم جدا شوند. برای اعمال نیم‌فاصله از کلیدهای همزمان کنترل + شیفت +2 (کلید زیر F2 و نه کلید 2 از ماشین حساب) استفاده شود.
 • تعداد کلمات مقاله شامل پانوشت‌ها و منابع، بین 8 الی 10 هزار واژه باشد.
 • ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه‌نامه ارائه شده توسط APA (انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند. یعنی بلافاصله بعد از اسم افراد، سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج گردد. (در ارجاعات انگلیسی نیز همین­طور).  مانند: (ربیعی، 1392: 25)
 • در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، مشخص می­شوند. مانند: (عنایت، 1349الف: 14)، (عنایت، 1349ب: 150).
 • منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده تنظیم و درج می­شوند (در منابع انگلیسی نیز همینطور).  موارد مذکور به شیوه زیر انجام شود:

شیوه کتاب:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، شهر محل نشر کتاب: نام ناشر.

شیوه مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»، نام مترجم، نام مجله، دوره یا شمارة مجله، شماره صفحات اول و آخر مقاله در مجله.

شیوه پایان­نامهنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان پایا­ن­نامه در داخل گیومه»، مقطع و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 

شیوه مجموعه مقالاتنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله در داخل گیومه»،  نام مجموعه مقالات، نام گردآورنده، نام ناشر. شماره­ صفحة اول و آخر مقاله.

شیوه تارنما یا website:  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ مطلب)، «عنوان مطلب در داخل گیومه»،  تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی، نام و نشانی پایگاه اینترنتی.

مانند مثالهای زیر:

مثال برای کتاب: رمضانی، روح الله (1392)، چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

مثال برای مقاله: دهشیار، حسین (1393)، «ریشه‌های رویارویی آمریکا و روسیه در بحران اوکراین»، فصلنامه سیاست جهانی، سال دوم، شماره 3، صص 190-161.

مثال برای تارنما:  عباسی، مصطفی (10/11/1390)، «تعدد معنوی در جرایم تعزیری»، تاریخ استخراج: 1/5/1392،  http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx

 • معادل‌های غیرفارسی، اصطلاحات و توضیحات ضروری که در متن آورده نمی‌شوند، به صورت پانوشت ذکر شوند. در رفرنس‌دهی در درون متن از همان یا Ibid استفاده نکنید بلکه رفرنس‌ها را تکرار کنید.
 • فاصلۀ میان سطور در کل مقاله  1 سانتیمتر باشد.
 • فونت و قلم‌ها در مقاله بصورت زیر باشد:

- قلم عنوان مقاله: تیتر 12

- قلم چکیدۀ فارسی: لوتوس 11  نازک

- قلم فارسی متن مقاله: لوتوس 12 نازک

- قلم لاتین متن مقاله: Times New Roman 10

 

- قلم فهرست عنوان­های متن: لوتوس 12 سیاه

- قلم چکیدۀ انگلیسی: Times New Roman 10

- قلم پاورقی فارسی: لوتوس 9 نازک

- قلم پاورقی لاتین :  Times New Roman 8 

 

 • قواعد کلی در رسم جداول و نمودارها بدین گونه است:

- تمامی اعداد داخل جداول و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند.

- جداول باید فاقد خطوط عمودی باشند. مانند جدول زیر:

جدول 1- تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده

 

میانگین مربعات(MS)

منابع تغییرات

درجه آزادی

ارتفاع بوته (CM)

قطر ساقه (mm)

تعداد برگ

تکرار

2

ns12/25

ns07/2

ns10

تیمار

5

**06/325

*15

ns 24

خطا

10

65/72

15/8

6

Ns، * و ** به ترتیب غیر معنی­دار، معنی­دار در سطح 5 درصد و سطح 1 درصد

 

 • مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، سمت و درجه علمی، محل خدمت و آدرس پست الکترونیکی ترجیحاً بر اساس استاندارد موسسه آموزشی نویسنده، به دو زبان فارسی و انگلیسی به چکیده فارسی و انگلیسی اضافه شود. در صورتی که مقاله مستخرج از رساله دکترا یا از پایان نامه کارشناسی ارشد باشد، نام اساتید راهنما و مشاور در پانویس صفحه اول قید خواهد شد. در صورتی که مقاله به صورت مشترک نگاشته شده باشد، ارائه تأییدیه استاد مشاور و یا راهنما مبنی بر مشترک بودن مقاله لازم است.
 • مقاله نباید هم زمان در فرایند ارزیابی توسط مجله یا بنگاه انتشاراتی دیگری بوده یا قبلاً انتشار یافته باشد.
 • مقاله توسط هیئت تحریریه مجله و با همکاری کارشناسان داوری شده و در صورت تأیید طبق سیاست‌های مجله پژوهش های روابط بین الملل منتشر خواهد شد.
 • مجله در رد یا قبول، جرح و تعدیل و ویرایش مقاله‌ها مختار است.
 • فصلنامه از پذیرش مقالاتی که از نظر شکلی و ساختاری با شیوه نامة این مجله همخوانی نداشته باشند، معذور است.
 • مطالب مندرج در فصلنامه الزاماً مبین نظر انجمن نیست بنابراین مسئولیت محتوا به عهده نویسندگان است.
 • نویسندگان باید هنگام ارسال، دو فایل را بارگزاری نمایند:        1- فایل اصلی بدون مشخصات نویسندگان.
  2- فایل مشخصات نویسندگان.
 • ارسال مقاله حتماً بایستی از طریق سامانه مجله پژوهش های روابط بین الملل شود، (تمامی مکاتبات نشریه از این طریق انجام خواهد شد).
 • مقاله باید با استفاده از نرم افزار Word تهیه و از طریق سامانه مجله ارسال شود.