آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد عدم پذیرش 1214

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 23
تعداد مشاهده مقاله 8655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3461
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 25 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 114 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز