آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد عدم پذیرش 1196

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 13
تعداد مشاهده مقاله 4680
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1382
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 26 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 61 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 99 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 114 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 112 روز