آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد عدم پذیرش 1251

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 41
تعداد مشاهده مقاله 15361
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6452
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 24 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 56 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 96 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 100 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 129 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 112 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز