داوران

فریبرز ارغوانی پیرسلامی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز

سید داود آقائی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

بهرام امیراحمدیان، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

محمد علی بصیری، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

ماندانا تیشه‌یار، استادیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه علامه طباطبائی

امیر محمد حاجی یوسفی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

حسین دهشیار، استاد سیاست و روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

محمدرضا دهشیری، استاد علوم سیاسی دانشکده وزارت امور خارجه

میترا راه نجات، استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

رئوف رحیمی، استادیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه بجنورد

فرزاد رستمی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

مجید روحی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

فرشاد رومی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه چمران اهواز

بهاره سازمند، دانشیار مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

خلیل‌اله سردارنیا، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز

حسین سیف‌زاده، استاد سیاست و روابط بین‌الملل کالج مونتگمری، راکویل آمریکا

سعید شکوهی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

یوسف قرشی، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شیراز

افشین متقی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

سید علی منوری، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی

سید مسعود موسوی شفائی، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

سید امیر نیاکوئی، دانشیار علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان

محمدرضا فرجی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اردکان

فرهاد دانش نیا  دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

........ لیست درحال برزورسانی است.