"این نشریه  تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است.

1. این فصلنامه بر اساس مجوز شماره 3/11/50744 مورخ 1392/6/15کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است و طبق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار مجله علمی با رتبه   ب   است

2. این فصلنامه از آبان 1390 منتشر می شود.

3. نوع مقالاتی که در این نشریه منتشر می شود فقط مقالات علمی پژوهشی است.

4. شیوه رفرنس نویسی این مجله از استاندارد یکسان  APA تبعیت می کند برای اطلاعات جزئی به راهنمای نویسندگان مراجعه کنید. برای دریافت شیوه نامه کامل APA اینجا کلیک کنید.

5. دسترسی به مقالات این مجله باز و رایگان است. (این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.) طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons: "این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند."

6. داوری مقالات به شیوه الکترونیکی و دوسر کور است و تایید مقاله توسط حداقل دو داور برای پذیرش در مجله ضروری است.

7. این مجله از مقالات به روز، اثربخش، کاربردی و متناسب با نیازهای ایران باتوجه به توضیحات مندرج در اهداف و چشم انداز و راهنمای نویسندگان استقبال می کند.

8. این نشریه در COPE  عضویت ندارد اما استانداردهای آن را در قانون اخلاق و نشر رعایت می کند.

9. طبق اطلاعات آماری و فرایند پذیرش مقالات که در دسترس کلیه مخاطبان است میانگین زمان داوری مقالات دو هفته است که باتوجه به زمان بررسی اولیه و دیگر مراحل ارزیابی می تواند حداکثر تا شش ماه به طول انجامد.

10. این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برای ارزیابی نهایی مقالات استفاده می کند.

11. هزینه چاپ صرفا از مقالاتی که برای چاپ پذیرفته می شوند مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان به شماره حساب 156352640

بانک تجارت شعبه 110 تهران به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل می بایست واریز شود و اسکن فیش از طریق ایمیل یا سامانه به مجله ارسال گردد.

12. از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید:  

13. در آخرین ارزیابی سالیانه وزارت علوم تحقیقات و فناوری این نشریه حائز رتبه ب  می باشد.

14.  دانلود فایل ورد فرم تعهد نویسندگان و دانلود فرم تعارض منافع نویسندگان، تکمیل و ضمیمه این دو فرم از شرایط الزامی پذیرش مقالات است.

15. فایل فرمت مقالات، صرفا مقالاتی که برای بازنگری جزئی جهت پذیرش ارسال می شوند در این قالب صفحه آرایی شوند.

16. این نشریه با اطلاعات استنادی ذیل در ISC  ارزیابی شده است.

Q3

ضریب تاثیر: 0.250    IF-ISC

مقاله پژوهشی

ابر واژگان