کلیدواژه‌ها = غرب آسیا
پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1401

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


منطقه‌گرایی‌نوین در غرب آسیا و جنوب‌شرق آسیا: تامل مقایسه‌ای

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 181-218

رویا نژاد زندیه؛ روح اله طالبی آرانی


تحولات قدرت جهانی، , هند و رویکرد آن به غرب آسیا

دوره 9، ویژه موضوعی تحولات منطقه ای و بین المللی، اسفند 1398، صفحه 205-222

آناهیتا معتضد راد