1. واکاوی گفتمانی انقلاب تونس

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 315-338

عبدالکریم شاه ولی؛ محمد یوسفی جویباری


2. ناکامی فرآیند دموکراسی در مصر بعد از انقلاب 2011، از منظر نظریه عجم اوغلو-رابینسون

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-186

محمد حسن شیخ‌الاسلامی؛ میثم قهرمانی؛ محسن غریبی


3. تاثیر تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاستهای سیاسی - امنیتی شورای همکاری خلیج فارس

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 87-112

اردشیر سنائی


4. تحلیل و بررسی مواضع انگلستان در قبال تحولات اخیر خاورمیانه مطالعه موردی: بحرین، سوریه و مصر

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 67-98

محمدحسن خانی؛ حجت‌اله نوری ساری


5. بیداری اسلامی و سنخ‌شناسی تغییر گفتمان اخوان‌المسلمین

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 25-52

رضا سیمبر؛ حسین نصیرزاده