1. الگوی نظم جهانی

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


2. قابلیت‌ها و فرصت‌های نظریه‌پردازی اسلامی ـ ایرانی روابط بین‌الملل

علی‌اکبر علیخانی


3. مطالعه تطبیقی مکتب انگلیسی و نظریه ‏سازه‏انگاری در بُعد هستی‏شناسی

سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده؛ روح‌الله زمانیان


4. جامعه‌شناسی تاریخی روابط ایران و اعراب

محمد‌جعفر جوادی ارجمند؛ بهزاد عطارزاده


5. امکان‌سنجی تحول مفاهیم در تألیفات اندیشمندان ایرانی رشتۀ روابط بین‌الملل

حسین درجانی؛ امیرهوشنگ میرکوشش


6. حکومت‌مندی الهیات سیاسی در عصر اطلاعات (جایگاه سازه‌های الهیاتی در تئوری‌های سیاست و روابط بین‌الملل در عصر اطلاعات)

روح‌الله اسلامی؛ فاطمه ذوالفقاریان