کلیدواژه‌ها = جهانی شدن
بررسی راهکارهای مواجهه با جهانی شدن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 297-310

10.22034/irr.2022.368035.2288

ابراهیم شیخ بهائی؛ جهانبخش رحمانی؛ زهره سعادتمند


تاثیر الزامات بین المللی بر طراحی و تدوین الگوهای توسعه ملی ( با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-108

علیرضا سلطانی


نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 16، مرداد 1394، صفحه 209-236

حسین درجانی؛ امیر هوشنگ میرکوشش


حقوق بین الملل و صلح بین الملل : چهارچوبی تحلیلی برای تئوریزه نمودن تروریسم جهانی، حقوق بین الملل جهانی و صلح و امنیت جهانی

دوره 4، شماره 13، آذر 1393، صفحه 50-80

واحد امینی


نقش فرهنگ در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی

دوره 4، شماره 13، آذر 1393، صفحه 96-120

حسن خداوردی


جهانی‌شدن و مسئلة فرسایش حاکمیت در عصر پساوستفالیا

دوره 3، شماره 8، تیر 1392، صفحه 103-132

محمدحسن خانی؛ روح‌الامین سعیدی


جهانی‌شدن آموزش عالی در هزاره سوم: مؤلفه‌ها و ابعاد

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 133-164

حسن خداوردی


آینده اسلام سیاسی در عصر جهانی شدن: مروری بر دیدگاه های مختلف درباره آینده اسلام سیاسی

دوره 1، شماره 1، آبان 1390، صفحه 159-182

محمد علی توانا؛ امیر روشن؛ منیژه بیگلری