مقاله پژوهشی

1. نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-38

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


2. بررسی حضور ناتو در خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکز زدایی آمریکا از خاورمیانه

صفحه 39-64

مهدی کردی کلاک؛ ماشالله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم


3. چشم انداز جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 65-90

محمد رضا حاتمی؛ علیرضا بیگی


4. تاثیر آینده‌های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش سناریو‌نویسی

صفحه 91-124

داود افشاری؛ شهروز ابراهیمی


5. همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

صفحه 125-160

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


6. خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

صفحه 161-196

علی فقیه حبیبی


7. منافع ایالات متحده در قرارداد 1975 الجزایرایران و عراق

صفحه 197-227

روشنک ماسوری؛ فیاض زاهد


8. شاخص‌های سیاست‌گذاری مطلوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای در بستر شبکه‌های اجتماعی

صفحه 229-256

سعید قاسمی؛ عبدالرضا بای؛ مسعود مطلبی


9. واکاوی علل توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان درگیر پدیده تروریسم در خاورمیانه

صفحه 257-280

سعید حق پرست؛ احسان شاکری؛ ربابه پورجبلی


10. گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک و روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (2020-2001)

صفحه 281-302

سجاد حسنی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین