مقاله پژوهشی

1. ‏ واکاوی رژیم حقیقت کمالیستی

صفحه 7-36

قدرت احمدیان؛ محمدکریم محمدی


2. گفتمان پسااستعماری و ذخایر نشانه‎‌‎شناختی روشنفکری دینی در ‏ایران(1330-1357) ‏

صفحه 37-66

جعفر نوروزی نژاد؛ حمدالله اکوانی


3. تبیین جایگاه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط با بلاروس

صفحه 67-90

علی اکبر جعفری؛ عبدالرحیم حسن نژاد


4. گذار در ساختار اقتصاد جهانی؛ رفتار اقتصادی قدرت‌‌های بزرگ در دورۀ گذار

صفحه 91-122

مهدی هدایتی شهیدانی


5. بررسی عوامل شکل گیری، تحول و جایگاه اوپک وتاثیرآن در اقتصاد جهانی در دهه کنونی

صفحه 123-148

اعتماد باقری؛ مقصود رنجبر؛ مهدی جاودانی مقدم


6. بحران سوریه و تاثیر آن بر منافع ملی و منطقه ای ترکیه

صفحه 121-148

نیکنام ببری؛ شهروز ابراهیمی


7. استعمار پنهان و گسترش پدیده نهیلیسم در کشورهای هدف: مطالعه موردی انگلستان

صفحه 179-200

احمد بردبار


8. راهبرد سیاست خارجی ترامپ در قبال پرونده هسته‌ای ایران

صفحه 201-226

بهار اخوان؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


9. چالش جریان‌های سلفی تکفیری علیه همگرایی اسلامی و ‏راهکارهای مقابله با آن

صفحه 227-262

محمدفردین جلالی؛ صمد عبداللهی عابد؛ علیرضا عبدالرحیمی


10. بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا

صفحه 263-292

قاسم حیدری؛ پرویز عامری