1. همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 125-160

10.22034/irr.2020.118881

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


2. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد


3. سیاست خارجی ترکیه در حوزه دریای سیاه در دوره پس از جنگ سرد

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 219-242

مهدیه حیدری


4. روابط تجاری ایران و روسیه؛ راهبردی برای توسعه تجارت غیرنفتی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 281-312

رحمت علی صابری حقایق؛ طهمورث حسنقلیپور


5. مشارکت راهبردی، الگویی نوین برای روابط ایران-روسیه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 65-90

سیدحسن میرفخرائی؛ امید رحیمی


6. دیپلماسی انرژی روسیه در منطقه آسیا-پاسیفیک

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 155-180

داود کریمی پور؛ سید امیر نیاکوئی؛ ابراهیم متقی


7. عوامل موثر بر دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره «دمیتری مدودیف»

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 75-106

الهه کولایی


8. رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده


9. تحول روابط روسیه و ناتو در دوره مدویدف و تأثیر آن بر روابط دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 183-202

سید حسن میرفخرایی


10. وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش


11. روابط آمریکا و روسیه در عصر نومحافظه کاران 2008- 2000؛ همکاری و تنش

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 73-100

سید محمد کاظم سجاد پور؛ فاطمه تفتیان