دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1399 

مقاله پژوهشی

نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-38

10.22034/irr.2020.118876

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


بررسی حضور ناتو در خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکز زدایی آمریکا از خاورمیانه

صفحه 39-64

10.22034/irr.2020.118877

مهدی کردی کلاک؛ ماشالله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم


چشم انداز جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 65-90

10.22034/irr.2020.118878

محمد رضا حاتمی؛ علیرضا بیگی


تاثیر آینده‌های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش سناریو‌نویسی

صفحه 91-124

10.22034/irr.2020.119357

داود افشاری؛ شهروز ابراهیمی


همسوئی امنیتی چین و روسیه در رویارویی با تهدیدات ایالات متحده

صفحه 125-160

10.22034/irr.2020.118881

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

صفحه 161-196

10.22034/irr.2020.119482

علی فقیه حبیبی


منافع ایالات متحده در قرارداد 1975 الجزایرایران و عراق

صفحه 197-227

10.22034/irr.2020.113627

روشنک ماسوری؛ فیاض زاهد


شاخص‌های سیاست‌گذاری مطلوب جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدهای در بستر شبکه‌های اجتماعی

صفحه 229-256

10.22034/irr.2020.122842

سعید قاسمی؛ عبدالرضا بای؛ مسعود مطلبی


واکاوی علل توسعه نیافتگی سیاسی کشورهای مسلمان درگیر پدیده تروریسم در خاورمیانه

صفحه 257-280

10.22034/irr.2020.124966

سعید حق پرست؛ احسان شاکری؛ ربابه پورجبلی


گذار از نظم هژمونیک به نظم پساهژمونیک و روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (2020-2001)

صفحه 281-302

10.22034/irr.2020.125737

سجاد حسنی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین


بررسی شباهت ها و تفاوتهای مبانی پست مدرنیسم و مبانی تربیت در اسلام و اسناد بین المللی

صفحه 303-325

10.22034/irr.2022.363496.2274

محسن ابوئی مهریزی؛ کیومرث خطیر پاشا؛ لادن سلیمی


اثبات جرم پولشویی و معیار تشخیص آن در اسناد بین المللی وداخلی ایران

صفحه 327-356

10.22034/irr.2020.163066

جاسم رشیدی؛ باقر شاملو؛ علیرضا سایبانی