مقاله پژوهشی

1. نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-1

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


2. بررسی حضور ناتو در خلیج فارس در پرتو سیاست تمرکز زدایی آمریکا از خاورمیانه

صفحه 2-2

مهدی کردی کلاک؛ ماشالله حیدرپور؛ مهدی جاودانی مقدم


3. چشم انداز جنگ یمن و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 3-3

محمد رضا حاتمی؛ علیرضا بیگی


4. همسویی سیاسی چین و روسیه در مواجهه با تهدید مشترک ایالات متحده

صفحه 4-4

میثم زکی‌زاده؛ علیرضا موسوی زاده؛ مهدی ذاکریان امیری؛ بهزاد شاهنده


5. تاثیر آینده‌های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش سناریو‌نویسی

صفحه 5-5

داود افشاری؛ شهروز ابراهیمی


6. خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل

صفحه 6-6

علی فقیه حبیبی


7. منافع ایالات متحده در قرارداد 1975 الجزایرایران و عراق

صفحه 7-7