دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 37، شهریور 1399 

مقاله پژوهشی

رویکرد سیاست خارجی ایران و ترکیه به مساله استقلال کردستان عراق

صفحه 7-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ صابر قیاسی


تبیین جایگاه حزب ‎الله لبنان در راهبرد دفاعی سوریه (2018-2011)

صفحه 33-58

علی اسمعیلی؛ محمدعلی شهریاری؛ هادی حکمتیان


استقلال اقلیم کردستان در آیینة سیاست‏های اسراییل؛ تحلیلی بر اساس نظریة ساختاربندی گیدنز

صفحه 59-84

حسن خداوردی؛ محمد شیرزاده اصل شربیانی


تاثیر الزامات بین المللی بر طراحی و تدوین الگوهای توسعه ملی ( با تاکید بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)

صفحه 85-108

علیرضا سلطانی


قواعد و سازوکارهای جامعه بین المللی و ایران در زمینه جرائم دریایی

صفحه 109-122

جواد فروغی فر؛ علی مزیدی شرف‌آبادی؛ محمد‌رضا رحمت


تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین‌المللی (2001-2020)

صفحه 123-154

سید سعید میرترابی؛ محسن کشوریان آزاد


جنگ هیبریدی : رویکرد ایالات متحده آمریکا در مواجهه باجمهوری اسلامی ایران

صفحه 155-180

هادی ابراهیمی کیاپی


منطقه‌گرایی‌نوین در غرب آسیا و جنوب‌شرق آسیا: تامل مقایسه‌ای

صفحه 181-218

رویا نژاد زندیه؛ روح اله طالبی آرانی


واکاوی نظریه ها و روند دولت سازی جهان غرب و اسلام به مثابه تجربه ای برای نظام جمهوری اسلامی در ایران

صفحه 219-239

مجتبی قنبر دوست؛ اکبر اشرفی


امکان سنجی شکل‌گیری نظم و امنیت در منطقه پساآمریکایی

صفحه 241-254

ابراهیم معراجی؛ حسین دهشیار


بررسی تطبیقی حقوق شرکت های داخلی و بین المللی در قاعده گذاری حکمرانی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 255-271

.

اشکان عبدالی؛ ربیعا اسکینی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ سعید خردمندی