1. سازوکارهای حکمرانی خوب در جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399


2. نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 7-38

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


3. واکاوی نظریه ها و روند دولت سازی جهان غرب و اسلام به مثابه تجربه ای برای نظام جمهوری اسلامی در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 219-239

مجتبی قنبر دوست؛ اکبر اشرفی


4. تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 65-100

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


5. جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 115-145

سروش امیری؛ غفار زارعی


6. سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد


7. رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریۀ موازنۀ منافع شوئلر(2017-2015)‏

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-150

حسین پوراحمدی میبدی؛ وحید دارابی


8. واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی


9. بررسی عوامل شکل گیری، تحول و جایگاه اوپک وتاثیرآن در اقتصاد جهانی در دهه کنونی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 123-148

اعتماد باقری؛ مقصود رنجبر؛ مهدی جاودانی مقدم


10. دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دوره احمدی نژاد و روحانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-94

مهدی ذوالفقاری؛ حسین زینی وند


11. تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


12. جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 123-164

مهدی هدایتی شهیدانی


13. نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


14. آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


15. سند چشم‌انداز 20 ساله، رقبای منطقه‌ای و ضرورت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیش‌رو و چشم‌انداز مطلوب)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 69-104

سید امیر نیاکوئی؛ محسن عسگریان


16. خرید تسلیحات نظامی و همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس (مطالعه موردی شورای همکاری خلیج فارس و ایران)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 53-78

ارسلان قربانی شیخ نشین