کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 39-67

10.22034/irr.2022.335485.2165

علی خاطرخواه آناقیز؛ زهره پوستینچی


روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر: مطالعه تطبیقی دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

دوره 12، شماره 4، دی 1401

10.22034/irr.2023.378789.2326

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


نهاد انتخاباتی پارلمان در حکمرانی مدرن؛ امکان سنجی نظام انتخاباتی تناسبی برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 3، آبان 1400، صفحه 201-224

10.22034/irr.2022.318211.2094

حمزه علیشاهی؛ فرامرز میرزازاده؛ حسن خداوردی


نفوذ تفکر سلفیت در استان سیستان و بلوچستان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1399، صفحه 7-38

10.22034/irr.2020.118876

مسلم بامری؛ علی محمد حقیقی


واکاوی نظریه ها و روند دولت سازی جهان غرب و اسلام به مثابه تجربه ای برای نظام جمهوری اسلامی در ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 219-239

مجتبی قنبر دوست؛ اکبر اشرفی


تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 65-100

قاسم رضایی؛ علی آدمی؛ سید جواد امام جمعه زاده


جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 115-145

سروش امیری؛ غفار زارعی


سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 187-218

فرهاد فولادی؛ محمد یوسفی جویباری؛ جعفر جمشیدی راد


رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریۀ موازنۀ منافع شوئلر(2017-2015)‏

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 125-150

حسین پوراحمدی میبدی؛ وحید دارابی


واکاوی علت عدم موفقیت ایران در صادرات گاز

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 177-196

محمدرضا تمری؛ فرامرز میرزازاده؛ سعید نریمان؛ گارینه کشیشیان سیرکی


بررسی عوامل شکل گیری، تحول و جایگاه اوپک وتاثیرآن در اقتصاد جهانی در دهه کنونی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 123-148

اعتماد باقری؛ مقصود رنجبر؛ مهدی جاودانی مقدم


دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: دوره احمدی نژاد و روحانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-94

مهدی ذوالفقاری؛ حسین زینی وند


تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 215-244

رحمت حاجی مینه؛ اکرم صالحی


جایگاه فرسایش قدرت در راهبرد موازنه‌ نرم ایالات متحده آمریکا

دوره 6، شماره 20، شهریور 1395، صفحه 123-164

مهدی هدایتی شهیدانی


نگاه نو به رقابت ایران و ترکیه در کسب قدرت منطقه‌ای

دوره 6، شماره 19، اردیبهشت 1395، صفحه 143-176

احمد جانسیز؛ تاج الدین صالحیان


سند چشم‌انداز 20 ساله، رقبای منطقه‌ای و ضرورت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیش‌رو و چشم‌انداز مطلوب)

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 69-104

سید امیر نیاکوئی؛ محسن عسگریان


آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، آبان 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


خرید تسلیحات نظامی و همگرایی منطقه‌ای در خلیج فارس (مطالعه موردی شورای همکاری خلیج فارس و ایران)

دوره 2، شماره 5، مهر 1391، صفحه 53-78

ارسلان قربانی شیخ نشین