51. پیامدهای رشد اقتصادی و نظامی چین بر اتحاد دوجانبه آمریکا – ژاپن

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 45-74

محمد تقی زاده انصاری


52. سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا


53. اوراسیاگرایی روسیه، بنیادها، اندیشه و نتایج و تأثیر آن بر رابطه روسیه و ایران از سال 2000 تا 2015

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 39-64

معصومه زارعی هدک؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ غلامرضا کریمی


54. پارادیپلماسی و کاربرد آن در شهرهای مرزی؛ مطالعه موردی آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 53-78

مجیدرضا مومنی؛ آزاده رحیمی؛ نسرین غیبی زاده


55. نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 35-58

دکتر محمدحسین جمشیدی؛ دکتر احمد سلطانی‌نژاد؛ جلیل بیات


56. تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 43-78

مهدی آهویی


57. بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 45-78

محمدرضا دهشیری؛ روح‌الله قاسمی


58. تحول پذیری " گذار قدرت " بر محور ادبیات معطوف به دگرگونی درنقش و جایگاه امریکا مکتب افول، امریکاستیزی و جهان پسا امریکا

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 41-64

سیداصغر کیوان حسینی؛ مریم چاووشی قمی


59. حق تعویض و تعمیر کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و حقوق ایران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 79-104

محمذرضا شرافت پیما؛ جعفر کاملی


60. مفهوم تعادل درسیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران ‎ ‎مطالعه موردی عملکرد پسا برجامی ‏

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-66

محسن زمانی؛ صادق زیباکلام


61. گفتمان پسااستعماری و ذخایر نشانه‎‌‎شناختی روشنفکری دینی در ‏ایران(1330-1357) ‏

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 37-66

جعفر نوروزی نژاد؛ حمدالله اکوانی


62. امنیتی شدن مذهب و ارتقاء بحران در خاورمیانه:‏ با تأکید بر بحران های عراق و سوریه(2005-2017) ‏

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-62

سجاد خطیبی پور؛ محمدولی مدرس؛ سیدعلی منوری


63. جایگاه سازمان های بین المللی در سازوکار موازنه نرم عصرپساجنگ سرد

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 39-74

محمد جواد رنجکش


64. نظریه جهانشمولی نسبی در روابط بین الملل

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-64

محمدرضا دهشیری


65. رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب دو و کارگزاری در روابط بین الملل

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 3-3


66. توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 2-2


67. جریانهای اسلام‌گرا، نگرش غرب و ادغام حزب الله در ساختار سیاسی لبنان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 69-96

رضا سیمبر؛ مهدی زیبائی


68. جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در دهۀ اول قرن بیست و یکم

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 33-72

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ محمد محمدیان


69. مطالعه تطبیقی مکتب انگلیسی و نظریه ‏سازه‏انگاری در بُعد هستی‏‌شناسی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 50-51

سید جواد امام‏جمعه ‏‏زاده؛ روح‌الله زمانیان


70. خیزش نظامی چین، امریکا و موازنۀ آسیایی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 53-84

محمدعلی بصیری؛ سید حسام‌الدین موسوی؛ محمدعلی رعیتی‌نژاد


71. بزرگ‌نمایی تهدید و توجیه بشردوستانه برای مداخله

دوره 2، شماره 5، پاییز 1391، صفحه 79-110

حسین دهشیار


72. همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 62-80

نوذر شفیعی؛ فرزانه مرادی


73. چالش حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپایی با جمهوری اسلامی ایران از نگاه اسناد اتحادیه اروپا

دوره 3، شماره 7، بهار 1392، صفحه 66-80

مجید بزرگمهری؛ علی عزیزی


74. جهانی‌شدن دموکراسی، فرامرزی‌شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان‌های بین‌المللی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 79-102

سید محمدکاظم سجادپور؛ محمد یزدان‌پناه شورگل؛ احد رضایان قیه‌باشی


75. آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش