1. سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 3-3

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


2. اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-5

علی اکبر علیخانی


3. شکل گیری سیاست خارجی در عربستان سعودی: عوامل درونی تاثیرگذار ‏

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-106

مجید بزرگمهری؛ مریم نوروزی


4. رقابت ایران و عربستان در خاورمیانه ‏در چارچوب نظریۀ موازنۀ منافع شوئلر(2017-2015)‏

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 125-150

حسین پوراحمدی میبدی؛ وحید دارابی


5. تجزیه و تحلیل قدرت نرم ترکیه در دوره غلبه اسلام گرایان

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-190

بهمن ربیعی نیا؛ حسین هرسیج؛ حسین مسعود نیا


6. عوامل بیرونی موثر بر نقش آفرینی اتحادیه اروپا در قبال مساله فلسطین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 191-222

علی صباغیان؛ سید مهدی پارسائی


7. تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


8. ارزیابی و سنجش تاثیر ظهور جریان‌های نوسلفیه بر جایگاه منطقه‌ای ‏جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 261-278

حسین نصیرزاده؛ مهناز گودرزی


9. تحول پارادایم اتحادهای آمریکا در خاورمیانه و گزینه‌های محتمل در قبال ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 43-78

مهدی آهویی


10. نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه انگاری (پس از 2010)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 15-52

علی فلاح نژاد؛ مهدی ذاکریان


11. تبیین سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه بر اساس رویکرد نوواقع‌گرایی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1395، صفحه 111-134

علیرضا کوهکن؛ میلاد گرجی


12. تجدید حیات سیاسی شیعیان و کشمکش‌های فرقه‌ای ـ مذهبی در خاورمیانه

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 15-54

صدیقه زارع؛ حمید احمدی


13. عوامل موثر بر دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره «دمیتری مدودیف»

دوره 5، شماره 18، زمستان 1394، صفحه 75-106

الهه کولایی


14. آینده‌بینی منازعه خاورمیانه و تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 105-138

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان


15. سند چشم‌انداز 20 ساله، رقبای منطقه‌ای و ضرورت منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ایران (تحلیل وضعیت پیش‌رو و چشم‌انداز مطلوب)

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 69-104

سید امیر نیاکوئی؛ محسن عسگریان